Nr. 2/20 din 22.04.2019

Având în vedere: Adresa FSS nr. 260/19.04.2019, înregistrată la rectorat cu nr. 849/22.04.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 22.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul de autoevaluare în vederea evaluării externe periodice a programului de studii universitare de licență Educație fizică și sportivă.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Facultății de Științe Sociale.