Nr. 2/15 din 27.03.2019

Având în vedere: Solicitarea S.C. STIKMAN TRAINING SRL, înregistrată la rectorat cu nr. 677/27.03.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă utilizarea amfiteatrului de către S.C. STIKMAN TRAINING SRL, în vederea organizării evenimentului de dezvoltare personală din cadrul Empowerment Mentoring, care are ca subiect „Mentalitate de antreprenor – 10 pași de la limitări la posibilități“ , în data de 17 aprilie 2019, între orele 17:00 – 21:00.
Art. 2. Direcţia Generală Administrativ-Financiară va proceda la informarea S.C. STIKMAN TRAINING SRL.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:20.