Nr. 2/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Solicitarea dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta, înregistrată la Rectorat cu nr. 460/04.03.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 04.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reducerea cu 20% a taxei cursurilor de pregătire teoretică a electricienilor pentru personalul SC WATTMAX SERVICII SRL, noul tarif fiind 340 lei/cursant.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare și dnei ș.l.dr.ing. Spunei Elisabeta.