Nr. 2/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru Informații și Relații Publice din cadrul Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componența Biroului pentru Informații și Relații Publice, după cum urmează:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich – responsabil UEMR cu asigurarea informațiilor de interes public;
Conf. univ. dr. Dorina Chiș-Toia – purtător de cuvânt al UEMR, responsabil pentru relația cu mass-media;
Andreea Paula Perțoni – secretariat.
Art. 2. Compartimentul TIC va asigura, sub coordonarea responsabilului cu asigurarea informaţiilor de interes public, publicarea pe pagina Web a universităţii a informaţiilor de interes publice.
Art. 3. Prezenta se comunică persoanelor desemnate și Compartimentului TIC.