Nr. 199 din 17.10.2019

Având în vedere: prevederile Art.123, alin.(2), Art.213, alin.(2), lit.d) şi Art. 194, alin.(1), (2) şi (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art.38, alin.(2), lit.d din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, aprobată de Consiliul de administraţie al UEMR prin Hotărârea CA nr. 1/47 din data de 16.10.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.10.2019, cu unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea Rectorului UEMR de inițiere a discuțiilor în vederea fuzionării prin absorbție a Universității „Eftimie Murgu” din Reșița cu Universitatea Babeş-Bolyai.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în vederea comunicării către Universitatea Babeş-Bolyai.