Nr. 17 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.d şi o din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Consiliului de administraţie nr. 206/30.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 21/31.01.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă următoarea modificare la Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic: II.A.c. BIROUL ERASMUS+: Transformarea funcţiei aferente postului nr. 1 din administrator financiar/patrimoniu în administrator financiar/patrimoniu/referent de specialitate/consilier juridic.
Art. 2. În urma acestei modificări, începând cu data de 31.01.2019, Statul de personal didactic auxiliar şi nedidactic al Universității este cel din anexă – STAT DE PERSONAL 24(0).
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:51.