Nr. 16 din 31.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.213, alin.(2), lit.k din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin.(2), lit.k din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; rezultatul concursului pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management; propunerea Rectoratului de validare a concursului pentru ocuparea funcţiei de decan nr. 205/30.01.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 31.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează concursul pentru ocuparea funcţiei de decan al Facultăţii de Inginerie şi Management, desfăşurat în data de 30.01.2019, după cum urmează:
Denumire facultate: Facultatea de Inginerie şi Management
Decan desemnat: Lector univ. dr. Ioan HĂLĂLAE
Art. 2. Serviciul Resurse Umane va efectua modificările la Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management şi Serviciului Resurse Umane.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:52.