Nr. 134 din 23.07.2019

Având în vedere: adresa Rectoratului nr. 1357/11.07.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 199/11.07.2019; adresa Rectoratului nr. 1144/12.06.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 160/13.06.2019; prevederile Art.195, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. g din Carta Universității „Eftimie Murgu“ din Reșița; prevederile Art. 54, alin. (4) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art. 21, alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R3);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă propunerea Consiliului de administrație privind reorganizarea,  începând cu data de 01.08.2019, a celor două departamente existente la nivelul Facultăţii de Inginerie şi Management, în sensul comasării acestora într-un singur departament.
Art. 2. Facultatea de Inginerie şi Management va  propune Senatului universitar denumirea noului departament, care va funcţiona la nivelul acesteia începând cu data de 01.08.2019.
Art. 3. Rectorul va desemna persoana care va asigura conducerea interimară a noului departament pe o perioadă determinată, de cel mult 6 luni, interval în care se vor declanşa procedurile legale în vederea ocupării, prin alegeri, a funcţiei de director de departament.
Art. 4. Concomitent cu comasarea celor două departamente, se va proceda şi la comasarea celor două Consilii ale departamentelor, astfel încât, până la finalul mandatului 2016 – 2020, Consiliul noului departament va fi format din cei patru membri, care au ocupat aceste locuri prin alegeri.
Art. 5. Prezenta se aduce la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică, Departamentului de Inginerie Mecanică şi Management şi Biroului Resurse Umane.