Nr. 132 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului lector univ. dr. Răzvan Ruşeţ privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, domnul lect. univ. dr. Răzvan Ruşeţ, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate să susțină activități didactice în regim de plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.
Art. 2. Numărul total maxim de ore de activitate didactică desfăşurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2019-2020, de către domnul lect. univ. dr. Răzvan Ruşeţ la ambele instituţii de învăţământ superiorva fi de20 ore convenţionale/săptămână.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale, Biroului Resurse Umane și domnului lector univ. dr. Răzvan Ruşeţ.