Nr. 131 din 23.07.2019

Având în vedere: solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei privind desfășurarea de activități didactice în regim plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr.208 din data de 22.07.2019; solicitarea domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei privind desfășurarea de activități didactice, în calitate de conducător de doctorat, în cadrul Școlii doctorale de Teologie a Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad; faptul că, la ora actuală, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa nu are Şcoală doctorală proprie în domeniul Teologie; prevederile Art.288, alin.(3) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 23.07.2019, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2019-2020, domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate să susțină activități didactice în regim plata cu ora, în calitate de cadru didactic asociat, la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”.
Art. 2. În anul universitar 2019-2020, domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei, cadru didactic titular la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universității ,,Eftimie Murgu” din Reșița poate desfășura activităţi didactice şi de cercetare, în calitate conducător de doctorat în domeniul Teologie, în cadrul Şcolii doctorale de Teologie din cadrul Universităţii ,,Aurel Vlaicu” din Arad.
Art. 3. Numărul total maxim de ore de activitate didactică desfăşurate în regim de plata cu ora, în anul universitar 2019-2020, de către domnul prof. univ. dr. Florin Dobrei la ambele instituţii de învăţământ superiorva fi de14 ore convenţionale/săptămână.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultății de Ştiinţe Sociale, Biroului Resurse Umane și domnului prof. univ. dr. Florin Dobrei.