Nr. 129 din 23.07.2019

Având în vedere: prevederile Art.30, Art.31 şi Art.32 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 361/15.07.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 1393/15.07.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea posturilor didactice de conferenţiar universitar – poziţia 8 şi 9 şi lector – poziţia nr.17, din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice; avizarea de către Consiliul de administraţie, în şedinţa din data de 16.07.2019;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 16.07.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 8 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Conferenţiar universitar –  poziţia 8  (Management)
Președinte: conf. univ. dr. Mirela Minică – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Alexandru Buglea – UVT; prof. univ. dr. Ion Lala-Popa – UVT; conf. univ. dr. Valentin Partenie Munteanu – UVT; conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Venera Manciu
Art. 2. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de conferenţiar universitar, poziţia 8 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Costinel Dobre – UVT; conf. univ. dr. Cristian Duțu – UVT; conf. univ. dr. Sorin Prada – UVT; conf. univ. dr. Angela Bretcu – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Adrian Tănase – UEMR
Art. 3. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic conferenţiar universitar, poziţia 9 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Conferenţiar universitar –  poziţia 9 (Marketing)
Președinte: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Costinel Dobre – UVT; conf. univ. dr. Cristian Duțu – UVT; conf. univ. dr. Sorin Prada – UVT; conf. univ. dr. Angela Bretcu – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Venera Manciu – UEMR
Art. 4. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic conferenţiar universitar, poziţia 9 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Mirela Minică – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Alexandru Buglea – UVT; prof. univ. dr. Ion Lala-Popa – UVT; conf. univ. dr. Valentin Partenie Munteanu – UVT; conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membru supleant: conf. univ. dr. Adrian Tănase
Art. 5. Se aprobă componenţa Comisiei de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de lector universitar, poziţia 17 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Postul de Lector universitar –  poziţia 17 (Matematică-informatică)
Președinte: conf. univ. dr. Adrian Tănase – UEMR
Membri: prof. univ. dr. Gheorghe Popovici – UEMR; ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel Drugărin – UEMR; lect. univ. dr. Ioan Hălălae – UEMR; lect. univ. dr. Andrea Minda – UEMR
Membru supleant: ș. l. dr. ing. Mihaela Stroia
Art. 6. Se aprobă componenţa Comisiei de contestaţii pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului didactic de lector universitar, poziţia 17 din Statul de funcţii pentru anul universitar 2018-2019 al Departamentului de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Solomia Andreș – UEMR
Membri: conf. univ. dr. ing. Cristian Chioncel – UEMR; lect. univ. dr. Suzana Demyen – UEMR; lect. univ. dr. Nătălița Lesconi – Frumușanu – UEMR; lect. univ. dr. Csaba Nagy – UEMR
Membru supleant: lect. univ. dr. Liliana Gherghina
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Rectorului UEMR, în vederea emiterii Deciziilor de numire a comisiilor de concurs, Biroului Resurse Umane şi Biroului TIC, în vederea publicării pe pagina Web a concursului.