Nr. 1/59 din 17.12.2019

Având în vedere: Adresa doamnei conf. univ. dr. Liliana Dacica, înregistrată la rectorat cu nr. 2643/17.12.2019;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 17.12.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă atribuirea unui număr ISBN pentru publicarea pe CD a lucrărilor Conferinței Naționale de Educație Fizică și Sport – Ediția a II-a sub genericul „SPORT AND EDUCATION IN TERMS OF PERFORMANCE – A DECADE OF ACHIEVEMENTS“.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință doamnei conf. univ. dr. Liliana Dacica.