Nr. 1/5 din 30.01.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 56/30.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 197/30.01.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.01.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2019.
Art. 2. Se aprobă Anexa actualizată privind achiziţiile directe pe anul 2019. Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Ultima actualizare în 8 martie 2019, ora 12:16.