Nr. 1/49 din 30.10.2019

Având în vedere: Adresa FIM nr. 870/24.10.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 2333/24.10.2019;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 30.10.2019, în unanimitate de voturi a hotărât:
Art. 1. Începând cu data de 01.11.2019, se aprobă coordonatorii programelor de studii, după cum urmează:

Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Inginerie mecanică; Coordonator program de studii: conf. univ. dr. ing. Călin Micloșină.
Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: masterat; Denumire program de studii: Concepția și testarea sistemelor mecanice; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. abil. Zoltan Korka.
Domeniul de studii: Inginerie mecanică; Coorodnator domeniu: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu; Nivel program de studii: doctorat; Denumire program de studii: Inginerie mecanică; Coordonator program de studii: prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu.

Domeniul de studii: Inginerie electrică; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Electromecanică; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei.
Domeniul de studii: Inginerie electrică; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei; Nivel program de studii: masterat; Denumire program de studii: Sisteme electromecanice avansate; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Elisabeta Spunei.

Domeniul de studii: Științe inginerești aplicate; Coorodnator domeniu: ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin; Nivel program de studii: licență; Denumire program de studii: Informatică industrială; Coordonator program de studii: ș. l. dr. ing. Cornelia Anghel-Drugărin .

Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţa Facultăţii de Inginerie şi Management, care o va face cunoscută persoanelor nominalizate la Art. 1.