Nr. 1/42 din 22.07.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 76/22.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1198/22.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli sursa F – integral din venituri proprii pe anul 2020, rectificat 3.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.