Nr. 1/41 in 15.07.2020

Având în vedere: solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 406/13.07.2020 și la Rectorat cu nr. 1148/14.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 15.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film documentar, conform calendarului anexat, în incinta UEMR, începând cu ora 22:00, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Muzeul Cineastului Amator se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Muzeului Cineastului Amator.