Nr. 1/39 din 09.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă menținerea în anul universitar 2020-2021, a cuantumului taxelor aprobate pentru anul universitar 2019-2020, prin Hotărârea nr. 122 din 04.07.2019 a Senatului UEMR.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.