Nr. 1/37 din 25.06.2020

Având în vedere: Solicitarea Primăriei Moldova Nouă nr. 6682/23.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 256/24.06.2020.2020 și la Rectorat cu nr. 1052/24.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 25.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă cazarea la Campusul de vară Coronini, a unei echipe de la Muzeul Banatului, care efectuează lucrări pentru Primăria Moldova Nouă.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Primăriei Moldova Nouă.