Nr. 1/35 din 22.06.2020

Având în vedere: Solicitarea ROTARY CLUB Reșița, înregistrată la DGAF cu nr. 345/19.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1037/22.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea festivității de acordare a burselor de excelență ROTARY, în incinta UEMR, în data de 23.06.2020, ora 18, (sau o dată ulterioară în caz de vreme nefavorabilă), cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Asociația Rotary Club Reșița se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută ROTARY CLUB Reșița.