Nr. 1/29 din 20.05.2020

Având în vedere: Solicitarea Clubului Sportiv Universitatea Reșița nr. 188/18.05.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 892/18.05.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 20.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă suspendarea plății chiriei pentru cele 7 camere în care sunt cazați studenții sportivi ai clubului CSU Reșița, pentru perioada instituirii stării de alertă în România.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoștință Direcției Generale Administrativ-Financiare și CSU.