Nr. 1/26 din 29.05.2019

Având în vedere: Adresa Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița nr. 4062/17.05.2019, înregistrată la DGAF cu nr. 392/20.05.2019 și la rectorat cu nr. 1012/20.05.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 29.05.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă accesul în curtea universității a celor 28 de mașini, conform tabel anexat, în limita celor 12 locuri de parcare alocate de UEMR, în partea dreaptă a corpului E.
Art. 2. Se interzice accesul cu autoturismul în curtea universității pentru elevii Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.
Art. 2. Prezenta se înaintează Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Colegiului Național „Traian Lalescu“ Reșița.