Nr. 1/21 din 24.04.2019

Având în vedere: Adresa Ligii studenților din UEMR, înregistrată la DGAF cu nr. 284/19.04.2019 și la rectorat cu nr. 846/22.04.2019;          Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 24.04.2019, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sălii B6 pentru Liga studenților din UEMR.
Art. 2. Prezenta se comunicăDirecţiei Generale Administrativ-Financiare, Ligii studenților și Facultății de Inginerie și Management.