Nr. 1/15 din 27.03.2019

Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 27.03.2019, a hotărât:
Art. 1. Se validează Raportul rectorului privind starea universităţii în anul 2018.
Art. 2. Raportul se transmite Senatului spre aprobare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:20.