Nr. 1/12 din 04.03.2020

Având în vedere: Propunerea FIM nr. 141/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 461/04.03.2020; Propunerea FSS nr. 177/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 463/04.03.2020; Propunerea FSE nr. 82/04.03.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 466/04.03.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 04.03.2020, în unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se actualizează componenţa Consiliului Cercetării Ştiinţifice pentru  mandatul 2020-2024, după cum urmează:
Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer Gillich
Prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu
Conf. univ. dr. Solomia Andreș
Conf. univ. dr. Ionică Cărăbaș
Conf. univ. dr. Lavinia Nițulescu
Lect. univ. dr. Suzana Demeyn
Art. 2. Prezenta se comunică facultăţilor, domnului prorector conf. univ. dr. ing. Cristian Paul CHIONCEL şi persoanelor nominalizate la art. 1.