Nr. 1/10 din 25.02.2020

Având în vedere: Adresa expertului implementare activități partener 2, proiectul „Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative“, cod SMIS: 121030, înregistrată la Rectorat cu nr. 381/14.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 25.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea unui împrumut, în cuantum de 9413 lei, pentru buna desfășurare a proiectului, în vederea achitării cheltuielilor curente, după cum urmează:
– 4028 lei pentru achitarea contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale (luna ianuarie), scadente la data de 25.02.2020;
– 5385 lei cheltuieli salariale (salarii nete), aferente lunii ianuarie 2020.
Art. 2. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și domnului Ș. l. dr. ing. Vasile Cojocaru –  director al Colegiului Universitar „Eftimie Murgu“ din Reșița.