Nr. 1/1 din 08.01.2019

Având în vedere: solicitarea Facultăţii de Inginerie și Management, Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică nr. 305/21.12.2018, înregistrată la decanatul FIM cu nr. 1317/21.12.2018 și la Rectorat cu nr. 3050/21.12.2018; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2018, în unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de cadru didactic asociat cu normă întreagă pentru doamna Irina Maria Terfăloagă, pentru anul universitar 2018-2019, începând cu data de 10.01.2019.
Art. 2. Prezenta se comunică Facultăţii de Inginerie și Management, Departamentului de Inginerie Electrică și Informatică şi Direcţiei Generale AdministrativFinanciare.

Ultima actualizare în 15 aprilie 2019, ora 14:55.