Descriere proiect

Titlu proiect: Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative

Număr contract: POCU/320/6/21/121030

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară: AP6 – Educație si competențe

Operațiunea: Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componenta 1: 320 Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității

Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara

Partener 1: Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Partener 2: Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Partener 3: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Perioada de implementare: Februarie 2019 – August 2021

Pagina web a proiectului: https://cda.uvt.ro/impreuna-121030/proiectul/

Obiectivul general: Creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

Os.1. – dezvoltarea pachetului curricular al sistemului integrat de oferte educaționale inovative, proceduri, instrumente de suport și asigurarea a calității dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.

Os.2. – dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar (organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate) în ceea ce privește elaborarea de oferte educaționale cu conținut actualizat și abordări instructiv-educative inovatoare prin implicarea a 150 de cadre didactice în programe de formare și activități de suport profesional specifice, până la finalul luni a 30-a a proiectului.

Os.3. – creșterea șanselor de integrarea pe piața muncii pentru 460 de studenți de la ciclurile licență și/sau master, din care cel puțin 35% proveniți din categoriile defavorizate, prin dezvoltarea competențelor transversale și socio-emoționale ale acestora în urma participării la cel puțin unul din cele 10 cursuri complementare și activități educaționale suport dezvoltate și ofertate în cadrul proiectului, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.

Os.4. – profesionalizarea a 50 de cursanți, din care cel puțin 50% proveniți din categoriile defavorizate, pentru profesii din sectoarele economice energetic și/sau industrial (inginerie mecanică), prin implicarea acestora în unul din cele 2 programe de studii și în activitățile educaționale suport dezvoltate în proiect și livrate la nivelul învățământului non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.