În data de 24 noiembrie 2020 s-a încheiat primul an de implementare a proiectului Becoming an Economist – A Sustainable Transformation! (BEST), desfășurat în cadrul Departamentului de Administrarea Afacerilor – Reșița, sub coordonarea conf. univ. dr. Adrian TĂNASE – director de grant și lect. univ. dr. Suzana DEMYEN – responsabil monitorizare, obiectivul principal al proiectului fiind reducerea ratei abandonului.
În primul an de proiect au fost desfășurate activități suport adresate studenților înmatriculați în anul I, la cele trei programe de studii de licență: Marketing, Economia comerțului, turismului și serviciilor, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune. Au beneficiat de suport în cadrul proiectului 74 de studenți, din care 59 membri ai grupului țintă și 15 beneficiari indirecți. Comparativ cu anul anterior, rata de promovabilitate a crescut de la 69,86% la 71,43%.
Proiectul BEST se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, fiind finanțat de către Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (MEC-UMPFE), în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE).

Ultima actualizare în 9 martie 2021, ora 12:20.