Student conștientizat – profesionalism asigurat (AG235)

STUDENT CONȘTIENTIZAT – PROFESIONALISM ASIGURAT / Acronim: SCOPA

Valoarea totală a finanțării solicitate: 181.630 lei / 38.892,10 EURO
Durata de implementare: 24 luni
Categoria de grup țintă: studenți

În ultimii ani s-a înregistrat, atât la nivelul universității, cât și la nivel de facultate, o scădere semnificativă a numărului de studenți, situație ce influențează negativ dezvoltarea universității ca instituție prin absența obiectului prestării activităților, mediul de afaceri regional prin lipsa personalului profesionist calificat, instituțiile publice prin creșterea numărului de șomeri. Această situație a fost influențată de factori externi (promovabilitate scăzută la examenul de bacalaureat) și de factori interni mediului universitar.

Obiectivul general al proiectului SCOPA
– Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an de studii universitare și îmbunătățirea performanțelor academice ale acestora, la programele de studii de licență ale Facultății de Inginerie din cadrul Centrului Universitar al Universității Babeș-Bolyai din Reșița.
Obiectivele specifice ale proiectului SCOPA
– Creșterea ratei de promovabilitate a studenților din primul an universitar, de la valoarea de referință de 40,98% (în anul universitar 2017-2018) la ținta finală de 54,09% la programele de studii de licență ale Facultății de Inginerie din cadrul Centrului Universitar al Universității Babeș-Bolyai, din Reșița.
– Consolidarea relațiilor dintre mediul academic și studenți cu accent centrat pe nevoile studentului în procesul de predare-învățare-evaluare, în corelație cu cerințele mediului de afaceri, prin activități de tutorat, conștientizarea importanței finalizării studiilor, sprijin și orientare în carieră;
– Dezvoltarea competențelor social–emoționale prin implementarea de metode și strategii pentru dezvoltare personală și comunicare, în vederea abilitării gestionării situațiilor de natură social-emoțională cu care se confruntă studenții grupului țintă pe parcursul primului an de studii universitare;
– Îmbunătățirea performanțelor academice asigurând suport academic prin programe remediale, coaching, prin valorificarea informațiilor predate, prin implicarea dinamică a studenților în activitățile de cercetare inginerești din cadrul facultății;
– Sprijinirea direcțiilor de formare profesională prin dezvoltarea relațiilor dintre studenți și mediul de afaceri regional, stabilind programe de vizitare și colaborare cu instituțiile private din regiune.

Echipa de management
Director proiect: ș. l. dr. ing. Cristian TUFIȘI
Responsabil financiar: ec. Daniela DULGHERU
Responsabil achiziții: ing. Carmen CUZMOȘ

Echipa de implementare
Ș. l. dr. ing. Olga AMARIEI
Ș. l. dr. ing. Cornelia Victoria ANGHEL-DRUGĂRIN
Ș. l. dr. ing. Vasile COJOCARU
Ș. l. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN
Lect. univ. Andrea MINDA
Ș. l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI
Dr. ing. Florin POMOJA
Mariana Ionela SORESCU

Facultatea de Inginerie, din anul 2020 parte integrantă a UBB Cluj-Napoca, are ca misiune fundamentală pregătirea profesională inițială şi continuă, prin programe de studii universitare de licență, master şi doctorat, programe postliceale şi cursuri de specializare/perfecționare în domenii relevante pentru nevoile regiunii. Caracterul multidisciplinar al programelor noastre de studii, ce oferă atât cunoștințe de specialitate cât şi de management, încearcă să ofere absolvenților nu doar atuurile pentru integrarea rapidă pe piața muncii, dar şi să inducă acestora un spirit de antreprenor. În contextul unei societăți bazate pe cunoaștere, dar cu valențe umaniste, o altă misiune asumată a Facultății de Inginerie constă în pregătirea de absolvenți cu spirit civic şi responsabilitate socială, care să se manifeste ca şi cetățeni europeni activi în comunitate şi societate.
O altă componentă a misiunii Facultății de Inginerie este susținerea mediului de afaceri şi a mediului instituțional public, prin cercetare aplicată pe teme relevante pentru regiune, materializată prin transferul de cunoaștere către firmele şi instituțiile locale. Dovada unei bune pregătiri profesionale şi a formării unor caractere puternice şi vizionare o constituie inginerii reșițeni cooptați în colective de cercetare şi producție din țară și străinătate.
În cadrul Facultății de Inginerie se regăsesc în prezent domeniile inginerie mecanică, inginerie electrică și științe inginerești aplicate pentru nivelurile de studii licență și master, și domeniul inginerie mecanică pentru nivelul de studii doctorale și postdoctorale.
Obiectivele strategice ale Facultății de Inginerie includ creșterea impactului și valorificarea cercetărilor în ramurile inginerești precum și înființarea de noi programe de studii atractive la nivelurile de licență și master, în concordanță cu nevoile mediului de afaceri regional.

Program iunie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea I.2 Profesionistul de astăzi-studentul de ieri. Cariere profesionale ale absolvenților universității:
29 iunie 2021- ora 10 – Studentul de ieri-profesionistul de astăzi – speaker – doamna Elisabeta Spunei

Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional:
30 iunie 2021- ora 16 – Firma ENEL– dezvoltare, tehnologie, așteptări

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale:
24 iunie 2021- ora 16 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
25 iunie 2021- ora 10 – Atelier pentru implementarea metodelor și tehnicilor de dezvoltare social-emoțională – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
28 iunie 2021- ora 16 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
3 iunie 2021 – ora 15 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 iunie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 iunie 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
7 iunie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
9 iunie 2021- ora 17 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
10 iunie 2021- ora 14 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
11 iunie 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
14 iunie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
16 iunie 2021- ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
18 iunie 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – online
22 iunie 2021- ora 15 – Analizăa matematică – formator Andrea Minda
24 iunie 2021- ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
25 iunie 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
28 iunie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
9 iunie 2021 – ora 12– Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
25 iunie 2021 – ora 12 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
30 iunie 2021 – ora 14 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Olga Amariei

Program aprilie 2021 ROSE SCOPA 

Activitatea I.3 Drumul către un antreprenoriat de succes – prezentare SAS
5 aprilie 2021 – speaker Tudor Mureșan – Universitatea Babeș-Bolyai

Activitatea IV.2 Consiliere individuală privind cariera profesională
8 aprilie 2021 – ora 14 – Cum să fiu autodidact?! – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 aprilie 2021 – ora  13 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
2 aprilie 2021 – ora  9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
2 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
5 aprilie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
9 aprilie 2021 – ora  9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
9 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
12 aprilie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
12 aprilie 2021- ora  12 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
16 aprilie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
16 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
19 aprilie 2021 – ora  14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
22 aprilie 2021 – ora  13 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
23 aprilie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
23 aprilie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
26 aprilie 2021 – ora  14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
8 aprilie 2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
16 aprilie 2021 – ora 12 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Olga Amariei
19 aprilie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică industrială – mentor Andrea Minda

Program mai 2021 ROSE SCOPA 
Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programărilor făcute cu studenții – Consilier Mariana Sorescu

Activitatea V Participări la activități ne/competitive de cercetare în domeniul ingineriei
27 mai 2021 – ora 10 – Simpozion EMING CUBB Reșița

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
3 mai 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
7 mai 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
10 mai 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
11 mai 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
13 mai 2021- ora 13 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
14 mai 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14 mai 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
17 mai 2021 – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
17 mai 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
18 mai 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
20 mai 2021- ora 13 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
21 mai 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
24 mai 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
28 mai 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
28 mai 2021- ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan – on-site
31 mai 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
13 mai 2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
17 mai 2021 – ora 15 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
18 mai 2021 – ora 14 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Olga Amariei

Program februarie 2021 ROSE SCOPA
Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer-mediul de afaceri regional
17 februarie 2021 – ora 15 – Firma Gewiss

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programărilor individuale – Consilier Mariana Sorescu

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
25 februarie 2021 – ora 12 – Cum ne pregătim pentru angajare – consilier Mariana Ionela Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
2 februarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 februarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 februarie 2021 – ora 17 – ALGAD – formator Andrea Minda
4 februarie 2021- ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 februarie 2021 – ora 17 – Analiză matematicăa – formator Andreea Minda
5 februarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
8 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
9 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
10 februarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
11 februarie 2021 – ora 17 – ALGAD – formator Andrea Minda
15 februarie 2021 – ora 17 – Analiză matematică – formator Andreea Minda
16 februarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
18 februarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
25 februarie 2021 – ora 13 – Analiză matematicăa – formator Andrea Minda

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
10 februarie 2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
17 februarie 2021 – ora 12 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
22 februarie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda

Program martie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea I.3 Drumul către un antreprenoriat de succes – prezentare SAS martie 2021

Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
12 martie 2021 – ora 8 – Firma Ragnarok Media

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programărilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
1 martie 2021 – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
2 martie 2021- ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
3 martie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
5 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
8 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
9 martie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
12 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
15 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
17 martie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
19 martie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
19 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
22 martie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia
25 martie 2021 – ora 13 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
26 martie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
26 martie 2021 – ora 16 – Fizică – formator Cornel Hațiegan
29 martie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Mihaela Stroia

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
4 martie 2021 – ora 10 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
8 martie 2021 – ora 14 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
17 martie 2021 – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Olga Amariei

Program decembrie 2020 ROSE SCOPA

Activitatea I.1 Integrarea studentului novice în mediul universitar cu îndrumarea studenților din ani mai mari
16 decembrie – ora 18 – Colegii din Liga studentilor vă vor dezvalui secretele studentiei – speakerArdeljan Deian, student anul IV

Activitatea I.2 Profesionistul de astăzi-studentul de ieri. Cariere profesionale ale absolvenților universității
8 decembrie – ora 18 – Un absolvent al Facultatii de Inginerie va dezvalui cum a fost viata de student si cum i-au fost utile studiile universitare in formarea carierei profesionale – speaker drd. ing. Cristian Muscai

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programarilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
2 decembrie – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 decembrie – ora 12 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
3 decembrie – ora 14 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
4 decembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
4 decembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
4 decembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
7 decembrie – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
8 decembrie – ora 15 – ALGAD – formator Andrea Minda
11 decembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14 decembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
15 decembrie – ora 15 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
15 decembrie – ora   15 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17 decembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
2 decembrie – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
14 decembrie – ora 15 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
14 decembrie – ora 18 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei

Program ianuarie 2021 ROSE SCOPA
Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
ianuarie – Firma Spaleck – dl Leinstein Leonard

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
Conform programarilor individuale – consilier Mariana Sorescu

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
12 ianuarie 2020 – ora 14 – Metode practice de învățare – consilier Mariana Ionela Sorescu
13 ianuarie 2020 – ora 14 – Metode practice de învățare – consilier Mariana Ionela Sorescu

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
6 ianuarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
8 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
13 ianuarie 2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
15 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
22 ianuarie 2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
15 ianuarie 2021 – ora 16 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
18 ianuarie 2021 – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
20 ianuarie 2021 – ora 11 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
20 ianuarie 2021 – ora 16 – ALGAD – formator Andrea Minda
21 ianuarie 2021 – ora 9 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
25 ianuarie 2021 – ora 12 – ALGAD – formator Andrea Minda
4 ianuarie 2021 – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
5 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
7 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
11 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
12 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
13 ianuarie 2021- ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu

Activitatea VII – Activități de tutorat individuale și de grup
8 ianuarie 2021 – ora 9 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
11 ianuarie 2021 – ora 12 – Mentorat Informatică Industrială – mentor Andrea Minda
13 ianuarie 2021 – ora 13 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici

Program noiembrie 2020 ROSE SCOPA

Activitatea II Orizontul profesional pentru cariera viitorului inginer – mediul de afaceri regional
27 noiembrie – ora 8 – speaker  mentor Elisabeta Spunei – Firma Messer
27 noiembrie – ora 12 – speaker  mentor Draghita Ianici – Firma Messer 

Activitatea IV.2 Sesiuni consiliere de grup pentru orientarea în carieră
23 noiembrie – ora 14 – Aptitudini si abilitati – consilier Mariana Sorescu
24 noiembrie – ora 14 – Vocatia în formarea profesională – consilier Mariana Sorescu
26 noiembrie – ora 14 – Managementul stresului  – consilier Mariana Sorescu 

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
16 noiembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 15 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
17 noiembrie – ora 14 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17 noiembrie – ora 16 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
18 noiembrie – ora 10 – ALGAD – formator Andrea Minda
19 noiembrie – ora 14 – ALGAD – formator Andrea Minda
20 noiembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
20 noiembrie – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
20 noiembrie – ora 13 – ALGAD – formator Andrea Minda
23 noiembrie – ora 13 – ALGAD – formator Andrea Minda
25 noiembrie – ora 10 – ALGAD – formator Andrea Minda
25 noiembrie – ora 14 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
26 noiembrie – ora 11 – Grafică asistată de calculator – formator Vasile Iancu
26 noiembrie – ora 14 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
27 noiembrie – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
23 noiembrie – ora 12 – Mentorat Informatică Industrială– mentor Andrea Minda
25 noiembrie – ora 15 – Mentorat Inginerie mecanică – mentor Draghita Ianici
26 noiembrie – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei

Eveniment: Profesionistul de astăzi – studentul de ieri. Cariere profesionale ale absolvenților universității

Avem deosebita plăcere de a vă invita la Workshop-ul „Profesionistul de astăzi – studentul de ieri. Cariere profesionale ale absolvenților universității”, organizat de Centrul Universitar Reșița, Facultatea de Inginerie, în cadrul proiectului AG235 – Student Conștientizat – Profesionalism Asigurat.

Acest eveniment va avea loc în data de 21.11.2022, ora 18:00, Sala A2.1 – A2.2, corpul A, Facultatea de Inginerie Reșița, Piața Traian Vuia 1 – 4.

Scopul organizării acestui eveniment este de a oferi studenţilor şi absolvenţilor universității un cadru de socializare, discuții și împărtășire de experiențe. În cadrul Workshopu-lui se vor discuta aspecte precum: valori, interese profesionale, competențe, luarea deciziilor privind cariera, căutarea unui loc de muncă și prezentarea personală.

Aşteptăm să confirmaţi înscrierea dumneavoastră la adresa: cristian.tufisi@ubbcluj.ro. Înscrierea se face în funcţie de numărul de locuri disponibile (primul venit – primul servit), prin trimiterea unui mesaj ce conţine: numele, prenumele, secţia. Data limită de înscriere este vineri, 18.11.2022, ora 14:00.

Avem convingerea că acest eveniment vă va deschide noi perspective.
Vă mulţumim anticipat pentru interesul manifestat şi pentru implicare!

Activități iulie 2022 ROSE SCOPA

Miercuri, 6 iulie 2022, Centrul universitar UBB din Reșița, Facultatea de Inginerie:

În cadrul proiectului ROSE AG235, Student Conștientizat – Profesionalism Asigurat, a fost desfășurat Workshop-ul cu tema ,,Profesionistul de astăzi – studentul de ieri”. Acest eveniment a avut ca scop oferirea studenţilor şi absolvenţilor universității un cadru de socializare, discuții și împărtășire de experiențe. La finalul sesiunii studenții din anul 1 ai Facultății de Inginerie au primit un pachet suport activități școlare, constând într-o tabletă Galaxy Tab A7 Lite.

Le mulțumim invitaților, David Lupu – manager Messer Romania, Muscai Cristian – inginer în cadrul companiei TMD Friction și Amariei Alexandru-Victor – inginer producție – Teatrul de Vest Reșița, pentru împărtășirea experienței profesionale acumulate.

Activități octombrie 2022 ROSE SCOPA

Meditații

Meditații PCLP – Anghel Cornelia

21.10.2022 – Consultații / Recuperări PCLP_I, An I IAIE + Em + I.I, 8 – 12, 4 ore

28.10.2022 – Consultații / Recuperări PCLP_I, An I IAIE + Em + I.I, 8 – 12, 4 ore

31.10.2022 – Consultații/Recuperări PCLP_I, An I I IAIE + Em + I.I, 12 – 16, 4 ore

Meditații Analiză Matematică – Minda Andrea Amalia

20.10.22, orele 16 – 18 Meditații la AM

20.10.22, orele 18 – 20 Meditații la AM

21.10.22, orele 10 – 15 Meditații la ALGAD

27.10.22, orele 16 – 20 Meditații la ALGAD

28.10.22, orele 10 – 15 Meditații la AM

Meditații Fizică – formator Hațiegan Cornel

06.10.2022 Recapitulare la disciplina Fizică din liceu

07.10.2022 Recapitulare la disciplina Fizică din liceu

13.10.2022 Recapitulare la disciplina Fizică din liceu

14.10.2022  Recapitulare la disciplina Fizică din liceu

Cursuri dezvoltare personală – consilier Simona Boroș

7.10.2022 – orele 11.00 – 13.00

14.10.2022 – orele 11.00 – 13.00

18.10.2022 – orele 14.00 – 16.00

21.10.2022 – orele 11.00 – 13.00

25.10.2022 – orele 14.00 – 16.00

28.10.2022 – orele 12.00 – 14.00

 Tutorat

21.10.22, orele 15 – 16 – tutorat an I IM, Minda Andrea Amalia

31.10.2022, orele 14 – 15 – mentorat Informatică Industrială – tutore de an Amariei Olga

10.10.2022, tutorat cu studenții din anul I Electromecanică

25.10.2022, vizită TMK Hydroenergy Power S.R.L.

 Consiliere in carieră – Sorescu Marinela-Ionela

11-10-22 Consiliere grup – 14 – 16

13-10-22 Consiliere individuală – 12 – 13

14-10-22 Consiliere individuală – 11 – 12

17-10-22 Consiliere individuală – 10 – 11

17-10-22 Consiliere individuală – 12 – 13

17-10-22 Consiliere individuală – 14 – 15

18-10-22 Consiliere individuală – 13 – 14

19-10-22 Consiliere individuală – 14 – 15

20-10-22 Consiliere individuală – 12 – 13

20-10-22 Consiliere individuală – 14 – 15

25-10-22 Consiliere individuală – 12 – 13

Activități mai 2022 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale:
04.05.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
06.05.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
11.05.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
13.05.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
20.05.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
04.05.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
09.05.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
11.05.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
18.05.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
25.05.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
06.05.2022 – ora 18 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17.05.2022 – ora 12 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
31.05.2022 – ora 12 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
21.05.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel
28.05.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
05.05.2022 – ora 8 –  Consiliere individuala
06.05.2022 – ora 14 – Consiliere grup
09.05.2022 – ora 10 –  Consiliere individuala
12.05.2022 – ora 12 –  Consiliere individuala

Activități iunie 2022 ROSE SCOPA

Vineri, 3 iunie 2022, Spaleck Reșița: o nouă vizită de studiu în cadrul proiectului Student Conștientizat – Profesionalism Asigurat

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale:
01.06.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
03.06.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
03.06.2022 – ora 11 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
06.06.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
07.06.2022 – ora 11 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
14.06.2022 – ora 10 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
22.06.2022 – ora 10 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
06.05.2022 – ora 18 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14.06.2022 – ora 16 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
21.06.2022 – ora 16 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
24.06.2022 – ora 08 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
04.06.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel
11.06.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel
18.06.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel

Activități aprilie 2022 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale:
08.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
15.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
20.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
22.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
27.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
29.04.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
01.04.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
06.04.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
08.04.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
15.04.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
19.04.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
08.04.2022 – ora 17 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
12.04.2022 – ora 18 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
19.04.2022 – ora 12 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
02.04.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel
04.04.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel
09.04.2022 – 12 – Fizică – formator Hațiegan Cornel

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
01.04.2022 – ora 8 –  Consiliere individuala
06.04.2022 – ora 14 – Consiliere grup
07.04.2022 – ora 10 –  Consiliere individuala
08.04.2022 – ora 12 –  Consiliere individuala
14.04.2022 – ora 14 – Consiliere grup

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
15.04.2022 – ora 15 – Simpozion științific Brașov – mentor Minda Andrea Amalia
14.04.2022 – ora 15 – Simpozion științific Brașov – mentor Olga Amariei
13.04.2022 – ora 15 – Simpozion științific Brașov – mentor Spunei Elisabeta

Participare conferință Cadet-Nav – 06-09.04.2022 – Constanța

Participare simozion studențesc SSING – Brașov – 2022

Activități februarie 2022 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale
02.02.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
04.02.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
09.02.2022 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
11.02.2022 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
16.02.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
18.02.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
23.02.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
02.02.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
03.02.2022 – ora 11 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
04.02.2022 – ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
14.02.2022 – ora 11 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
16.02.2022 – ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
02.02.2022 – ora 17 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
04.02.2022 – ora 17 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14.02.2022 – ora 16 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
15.02.2022 – ora 16 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel

09.02.2022 – 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
10.02.2022 – 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
11.02.2022 – 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională

Activități martie 2022 ROSE SCOPA

Activitatea I.1 Integrarea studentului novice in mediul universitar cu îndrumarea studenților din ani mai mari

În această acțiune se implică studenți din anii mai mari ai universității care activează în Liga Studenților sau tutorii desemnați împreună cu studenți din ani mai mari și care vor asigura suportul necesar integrării studenților din primul an în mediul academic prin furnizarea de informații necesare desfășurării activităților studențești la programele de studii ale Facultății de Inginerie. Este prevăzută în cadrul proiectului SCOPA o întâlnire anuală de inițiere a studenților din anul I ai Facultății de Inginerie,  prin îndrumare și sprijin privind prezentarea mediului academic, organizarea universității, diverse probleme ce pot fi întâmpinate și moduri de soluționare a acestora.

Activități decembrie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea I Integrarea studentului novice în mediul universitar cu îndrumarea studenților din ani mai mari
08.12.2021 – ora 15 – Întâlnirea studenților din anul I cu studenți din ani mai mari

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale
17.12.2021- ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
03.12.2021 – ora 17 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
07.12.2021- ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
09.12.2021- ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
14.12.2021- ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
16.12.2021- ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
17.12.2021- ora 14 – Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – formator Andrea Minda
17.12.2021- ora 17 – Analiză matematică– formator Andrea Minda
13.12.2021 – ora 17 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14.12.2021 – ora 18 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17.12.2021 – ora 12 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
09.12.2021 – 12 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
10.12.2021 – 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
10.12.2021 – 18 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
13.12.2021 – 11 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
14.12.2021 – 12 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
14.12.2021 – 14 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
07.12.2021 – ora 10 –  Consiliere individuală
07.12.2021 – ora 14 –  Consiliere individuală
09.12.2021 – ora 14 – Consiliere grup
10.12.2021 – ora 12 –  Consiliere individuală
10.12.2021 – ora 14 –  Consiliere individuală
14.12.2021 – ora 14 –  Consiliere individuală

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
16.12.2021 – ora 12 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Olga Amariei
08.12.2021 – ora 14 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Spunei Elisabeta

Activități ianuarie 2022 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale
12.01.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
14.01.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
19.01.2022 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
21.01.2022 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
26.01.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
28.01.2022 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
14.01.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
19.01.2022 – ora 16 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială – formator Andrea Minda
10.01.2022 – ora 17 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
11.01.2022 – ora 18 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
14.01.2022 – ora 12 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
17.01.2022 – ora 17 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
04.01.2022 – ora 12 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
06.01.2022 – ora 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
06.01.2022 – ora 18 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
11.01.2022 – ora 14 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
13.01.2022 – ora 16 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
13.01.2022 – ora 18 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
05.01.2022 – ora 8 –  Consiliere individuală
06.01.2022 – ora 14 – Consiliere grup
07.01.2022 – ora 10 –  Consiliere individuală
07.01.2022 – ora 12 –  Consiliere individuală
07.01.2022 – ora 14 –  Consiliere individuală
11.01.2022 – ora 10 –  Consiliere individuală
13.01.2022 – ora 14 – Consiliere grup

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
19.01.2022 – 11:00 – mentor Spunei Elisabeta
21.01.2022 – 10:00 – mentor Minda Andrea Amalia
28.01.2022 – 12:00 – mentor Amariei Olga

Program octombrie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale:
20.10.2021 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
22.10.2021 – ora 14 – Atelier pentru implementarea metodelor și tehnicilor de dezvoltare social-emoțională – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
27.10.2021 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
29.10.2021 – ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate:
26.10.2021 – ora 13 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
27.10.2021 – ora 18 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
28.10.2021 – ora 12 – Analiză matematică – formator Andrea Minda
29.10.2021 – ora 9 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
29.10.2021 – ora 12 – Programarea calculatoarelor si limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
29.10.2021 – ora 16 – Activități remediale la disciplina Grafică Asistată de Calculator I

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
21.10.2021 – ora 12 – Mentorat Electromecanică – mentor Elisabeta Spunei
27.10.2021 – ora 18 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Olga Amariei
28.10.2021 – ora 19 – Mentorat Informatică Industrială si IAIE – mentor Andrea Minda

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
21.10.2021 – Consiliere grup
28.10.2021 – Consiliere grup

Program noiembrie 2021 ROSE SCOPA

Activitatea III Dezvoltarea competențelor social-emoționale
03.11.2021- ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
05.11.2021- ora 14 – Atelier pentru implementarea metodelor și tehnicilor de dezvoltare social-emoțională – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
10.11.2021- ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
12.11.2021- ora 14 – Curs pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
17.11.2021 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
19.11.2021 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
19.11.2021 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș
24.11.2021 – ora 14 – Atelier pentru dezvoltarea personală cu diverse tematici – consilier pe dezvoltare personală Dana Simona Boroș

Activitatea VI Activități interactive de coaching pentru edificarea informațiilor neclare la disciplinele frecventate
02.11.2021 – ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
02.11.2021 – ora 14 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
04.11.2021 – ora 12 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
05.11.2021 – ora 17 – Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială– formator Andrea Minda
05.11.2021 – ora 17 – Grafică Asistată de Calculator I – formator Vasile Cojocaru
08.11.2021 – ora 18 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
10.11.2021 – ora 18 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel
11.11.2021 – ora 14 – Programarea calculatoarelor și limbaje de programare – formator Cornelia Anghel

Activitatea VII Activități de tutorat individuale și de grup
19.11.2021 – ora 10 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Spunei Elisabeta
25.11.2021 – ora 14 – Mentorat Inginerie Mecanică – mentor Olga Amariei

Activitatea IV.1 Consiliere individuală privind cariera profesională
07.11.2021 – Consiliere grup
11.11.2021 – ora 14 – Consiliere grup
18.11.2021 – ora 14 – Consiliere grup
25.11.2021 – ora 14 – Consiliere grup

Invitație participare pentru Camera web pentru conferințe / Termeni și condiții de livrare / Prelungire termen
Invitație participare pentru Soundbar wireless / Termeni și condiții de livrare / Prelungire termen


Pachet suport activități școlare pentru studenții din grupul țintă / Termeni și condiții / Prelungire termen depunere oferte
Pachet suport activități școlare pentru studenții din grupul țintă constând în tablete / Termeni și condiții de livrarei


Invitatie participare pentru:
Pachet flipchart magnetic cu trepied extensibil / Termeni și condiții de livrare / Prelungire termen
Banner roll-up 100×200 / Termeni și condiții de livrare

Invitatie participare pentru:
• Echipament IT – Videoproiector cu accesorii – suport, cablaj, ecran, distantier (1 buc.) / Termeni și condiții de livrare
• Echipament IT – Laptop (2 bucăți) / Termeni și condiții de livrare
• Echipament IT – Multifuncțională wireless (1 buc.) / Termeni și condiții de livrare


Materiale consumabile instruire proiect / Termeni și condiții de livrare / Prelungire termen
Invitație de participare – Achiziție Servicii de consultanță – consilier dezvoltare personală (susținere curs și atelier – an 2) / Prelungire termen


Invitații de participare pentru cinci proceduri de achiziție

Pachet suport activități școlare pentru studenții din grupul țintă – an 2 / Prelungire termen
Materiale consumabile instruire proiect / Prelungire termen
• Echipament IT – laptop (2 buc.)Anunț anulare
• Echipament IT – multifuncțională wireless (1 buc.)Prelungire termenAnunț anulare
• Echipament IT –videoproiector cu accesorii / Prelungire termen / Anunț anulare


Consilier dezvoltare personală (susținere curs și atelier) – An 1Termeni de referință / Prelungire termen