Titlul proiectului: NU ABANDONA, IMPLICĂ-TE! STAY YOUR UNIVERSITY

Acronim: NAISYU

Nr. acord de grant: AG236/SGU/NC/II

Finanţator: Ministerul Educaţiei și Cercetării, Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU-N), Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Buget aprobat: 316.316 lei

Durata proiectului: 24 de luni/ 25 noiembrie 2019 – 24 noiembrie 2021)

Beneficiari direcți: 156 de studenţi din anul I, nivel licență, programele de studii Administrație publică, Asistență socială, Educație fizică și sportivă, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Teologie ortodoxă didactică, înmatriculaţi în doi ani universitari.