Achiziții 2021 – 2022

Achiziții 2021 Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Competitive, Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III din data de 19.12.2019

Achiziții 2020

Lucrări instalații sanitare necesare punerii în funcțiune echipamente de bucătărie Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Resița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 35295 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 07.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 01.03.2021;
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul “conform caiet de sarcini”.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro

Informații suplimentare: Specificații tehnice
Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 05-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări neconforme Arhitectură finisaje interioare corp D  Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Resița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 64.705,88 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 06.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 28.02.2021;

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul “conform caiet de sarcini”.
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.
Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro

Informații suplimentare: Specificații tehnice

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 04-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări neconforme Instalații electrice corp D  Campus Universitar ”Eftimie Murgu” Reșița 

Locație: Centrul Universitar UBB din Reșița, Campus Universitar Complex ”Eftimie Murgu”, strada Rosiorilor, Reșița;
Valoare estimata: 34453,78 lei fără TVA;
Tipul achiziției: Achiziție directă;
Data estimata pentru începerea achiziției: 06.01.2021;
Data estimata pentru finalizarea achiziției: 28.02.2021;

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Oferta va cuprinde:

 1. Oferta tehnică și financiară conform cerințele menționate in specificațiile tehnice atașate prezentei invitații de participare (in cadrul ofertei se vor preciza toate cerințele, inclusiv termen de execuție, termen de garanție al lucrărilor executate, extrasele aferente devizului si se va ține cont de reglementările legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contribuției asiguratorie pentru muncă: 2,25%).
  2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
  3. Garanția lucrării: minim 36 de luni.
  4. Termenul de execuție: 40 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
  Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul “conform caiet de sarcini”.
  Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoane de contact din partea Compartimentului Juridic Achiziții Publice:  Angheloiu Angela tel: 0730583047, email angela.angheloiu@ubbcluj.ro ,

Informatii suplimentare: Specificații tehnice

Criteriu de atribuire:  Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 04-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrări

Anunț publicitar nr. ADV 1164208 din 18.08.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizare tocător plastic / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1164212 din 18.08.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizare extruder / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1151469 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand didactic pentru mecanică, cu tablă magnetică și accesorii / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151460 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în fizică moleculară și căldură / Notificare anulare / Reluare achiziție directă /Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151454 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în studiul fenomenelor de dilatație / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151485 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui stand utilizat în electrostatică / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151480 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente necesare activităților de laborator din domeniul mecanic / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151476 din 10.06.2020 – achiziție directă – Componente și echipamente pentru realizarea unui banc optic demonstrativ cu accesorii / Notificare anulare / Reluare achiziție directă / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1151468 din 10.06.2020 – achiziție directă – Servicii de verificare, reparare, înlocuire piese şi încărcare stingătoare/hidranţi interiori, situaţi în corpurile de clădire ale Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1149089 din 26.05.2020 – achiziție directă – Pachet cărți tehnice / Anunț atribuire

Anunț publicitar nr. ADV 1144624 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului funcționării motorului BLDC / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144676 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului funcționării motorului sincron / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144682 din 06.05.2020 – achiziție directă – Componente, echipamente și module pentru realizarea unui stand în vederea studiului metodelor de control al tracțiunii electrice / Anunț atribuire
Anunț publicitar nr. ADV 1144693 din 06.05.2020 – achiziție directă – Pachet cărți tehnice / Notificare anulare

Anunț publicitar nr. ADV 1134714 din 10.03.2020 – Achiziție directă pachet cărți bibliotecă / Anunț atribuire

Achiziție Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Necompetitive, Acord de grant nr. AG 236/SGU/NC/II din data de 25.11.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Coacher – An 1 / Prelungire termen
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri – Resurse educaționale, cărți, reviste de specialitate, publicații / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE  pentru achiziția de Servicii de instruire – Kit student an 1 / Prelungite termen / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – consultant individual Coach an – 1 / Prelungire termen depunere scrisoare interes
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de Servicii de consultanță – consultant individual Coach an – 1 / Termeni de referință / Anulare selecție
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de bunuri – Echipamente IT / Formular specificații tehnice / Prelungire termen / Prelungire valabilitate oferte Achizitia de bunuri – Echipamente IT / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – consultant individual consilier an 1 / Termeni de referință / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuireAnunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – 1 Consultant individual Psiholog / Termeni de referință / Prelungire termen depunere oferte / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Servicii de consultanță – consultant individual Trainer comunicare an 1 / Termeni de referință / Prelungire termen / Prelungire termen 2 / Anunț atribuire
INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția de servicii – Abonament închiriere licențe Windows și Office 365 – An 1 / Prelungire termen / Anunț atribuire