Compartimentul Serviciul Social al CUUBBR
• asigură căminizarea studenţilor, doctoranzilor şi cadrelor didactice tinere.

Personalul compartimentului

Ing. Domnica GEORGIU
e-Mail: domnica.georgiu@ubbcluj.ro
Tel.: 0730 583020

Ec. Laurenţiu-Costică FURDUI
e-Mail: laurentiu.furdui@ubbcluj.ro

Dr. ing. Sorin-Gheorghe MIHANCEA
e-Mail: sorin.mihancea@ubbcluj.ro

Taxe (tarife) administrative, tarife de cazare și închiriere spații

Taxele (tarifele) administrative, tarifele de cazare și închiriere spații pentru anul universitar 2021-2022 în Căminul studențesc  al Centrul Universitar al UBB din Reșița

Categorii

 Tarife de cazare cămin
(lei/loc/lună)

–  Studenţi români
–  Studenţi din ţările UE sau SEE, CE
170
–  Studenţi/doctoranzi străini bursieri ai statului român
–  Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc.
85
– Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români 170
–  Studenţi străini de origine etnică română
–  Studenți străini cu origini în România
–  Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate
170
– Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc) 170
Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanțelor sau ocazional (cursuri de vară, conferințe, acțiuni ale organizațiilor studențești etc.) în căminul studențesc  – studenți UBB 40 lei/pat