Obiective principale:
• implementarea unei structuri integrate, unitară și omogenă, care să asigure fundamentul pentru toate soluţiile informatice pe care se bazează activitatea CUUBBR;
• menţinerea acestei structuri la cel mai ridicat nivel, prin adaptarea la noile tehnologii IT.

Activităţi
• Reţele de calculatoare şi Internet
Secţiunea reţele de calculatare şi internet, prin serviciile infrastructură şi exploatare-întreţinere asigură:
– servicii de reţea intranet şi internet;
– suport tehnic;
– securitate – siguranţă;
– întreţinerea echipamentelor IT din sălile de curs, laboratoare, cabinetele cadrelor didactice, birouri.
• Informaţii şi Baze de Date
Secţiunea informaţii şi baze de date, prin:
– serviciile informatice asigură implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor educaţionale, de gestiune-contabilitate şi aplicaţii de evidenţă a studenţilor.
serviciile baze de date sprijină culegerea, prelucrarea şi stocarea datelor, precum şi activitatea de Back-up.
• CMS şi Pagini Web
Serviciile de design și publicitate realizează modelare estetică şi funcţională a informaţiilor, respectiv promovarea serviciilor şi ofertelor educaţionale şi de cercetare.
Serviciul de administrare CMS gestionează conturile de utilizatori, atribuie drepturi pe nivele de acces şi responsabilitate, implementează şi întreţine portaluri didactice şi de cercetare, platforme de învăţământ electronic, precum și servicii WebServer – WebMail.

Personalul Compartimentului

CMS & Web Design / Maintenance
Dr. ing. Florin POMOJA – coordonator compartiment
Tel.: 0730 583008
e-Mail: florin.pomoja@ubbcluj.ro

Reţele de Calculatoare şi Internet
Inginer de sistem drd. Alin-Virgil BLOJU
e-Mail: virgil.bloju@ubbcluj.ro

Info & BD
Analist-programator Marius ŞTIOPU
e-Mail: marius.stiopu@ubbcluj.ro

Extras din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Agenției ARNIEC / RoEduNet – Principalele reguli de utilizare a reţelei pentru educaţie şi cercetare