Compartimentul Reparații și Întreținere al CUUBBR

  • asigură întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a centrului:

Ec. Ioan-Cristian ALEXANDRU –  coordonator compartiment

e-Mail: ioan.alexandru@ubbcluj.ro
Tel.: 0744 703955