Personalul biroului

Jr. Gabriel-Claudiu DRAGOŞ
e-Mail: gabriel.dragos@ubbcluj.ro

• asigurarea consultanței și asistenței de specialitate pentru conducerea compartimentelor instituției;
• asigurarea avizării și contrasemnării actelor cu caracter juridic.

Ing. Angela-Rodica ANGHELOIU
e-Mail: angela.angheloiu@ubbcluj.ro

Ing. Carmen-Lăcrimioara CUZMOŞ
e-Mail: carmen.cuzmos@ubbcluj.ro

• achiziționează conform legislației în vigoare lucrările, produsele și serviciile necesare activității centrului.