Concurs pentru acordarea gradațiilor de merit personalului didactic-auxiliar, septembrie 2021

Anunț organizare concurs (Condiții de participare la concurs / Perioada de înscriere la concurs / Documentele necesare pentru înscriere / Depunerea dosarului de concurs / Criteriile de evaluare)

Calendarul concursului

Cerere de înscriere la concurs

Declarația pe proprie răspundere a candidatului

Fișa de autoevaluare a candidatului

Comisia de concurs

Rezultate concurs (rezultate finale, nu au fost depuse contestații)


Procedura de acordare a gradațiilor de merit de către Rectoratul UBB