Entries by Florin

Nr. 3/2 din 16.01.2019

Având în vedere: Adresa DGAF nr. 15/11.01.2019, prin care Consiliul de administrație al UEMR a fost informat de către DGAF cu privire la faptul că alocația lunară din finanțarea de bază, acordată de către MEN, pentru luna ianuarie 2019, din care urmează să fie achitate drepturile salariale ale personalului UEMR aferente lunii decembrie 2018, este […]

Nr. 2/2 din 16.01.2019

Având în vedere: Adresa MEN nr. 39803R/14.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 95/15.01.2019; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 16.01.2019, în unanimitate a hotărât: Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 60000 lei, alocată de la Ministerul Educației Naționale pentru organizarea activităților extracurriculare în anul financiar […]

Nr. 1/2 din 16.01.2019

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 22/15.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 97/15.01.2019; Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 16.01.2019, în unanimitate de voturi a hotărât: Art. 1. Se aprobă Anexa privind achiziţiile directe pe anul 2019. Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale AdministrativFinanciare.

Echipamente IT în dotarea UEMR

În cadrul eforturilor Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa de a asigura cele mai bune condiții de studiu pentru studenții săi și, implicit, pentru ca absolvenții să fie cât mai bine pregătiți pentru piața muncii, la finele anului 2018 a fost achiziționată tehnică de calcul și dotare IT & C în valoare de 100.000 lei. Beneficiari […]

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița ajută studenții la pregătirea sesiunilor de examene

În săptămâna premergătoare sesiunii de examene aferente primului semestru din anul universitar 2018-2019, Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) derulează o serie de sesiuni de informare adresate studenţilor din anul I de la programele de studii din cadrul celor trei facultăți ale UEMR. O primă astfel de întâlnire cu studenții boboci a fost […]

Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa doreşte să marcheze vineri, 11 ianuarie 2019, ora 11.00, în sala multimedia „Constantin Gruescu”, Ziua Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor Naturale. Din postura universității de fost custode al ariei protejate Cheile Rudăriei, reprezentanții UEMR, studenți și cadre didactice din cadrul programului de studii Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS), vor […]

Nr. 1/1 din 08.01.2019

Având în vedere: solicitarea Facultăţii de Inginerie și Management, Departamentul de Inginerie Electrică și Informatică nr. 305/21.12.2018, înregistrată la decanatul FIM cu nr. 1317/21.12.2018 și la Rectorat cu nr. 3050/21.12.2018; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 08.01.2018, în unanimitate de voturi, a hotărât: Art. 1. […]