Entries by Florin

Nr. 8 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 146/22.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 105/22.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 18, din Statul de funcţii al […]

Nr. 7 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.29, Art.30 şi Art.39 din Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante (Cod: R25); propunerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 35/23.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 159/23.01.2019, privind componenţa Comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea postului didactic vacant de lector universitar, poziţia 28, din Statul de funcţii al […]

Nr. 6 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.128, alin.(3) şi Art.213, alin.(2), lit.b din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, actualizată; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (b) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 23.01.2019, a hotărât: Art. 1. Senatul lansează în dezbaterea comunităţii universitare Ediţia3/revizia1 […]

Nr. 5 din 23.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.12, alin.(10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa (Cod: R3); rezultatul alegerilor pentru ocuparea locurilor vacantate de membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie şi Management pentru mandatul 2016-2020; prevederile Art.43, alin.(2), lit.b), Art. 44, alin.(2) şi […]

Nr. 1/3 din 22.01.2019

Având în vedere: Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Sociale nr. 34/21.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 143/22.01.2019; Solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 102/17.01.2019, înregistrată la Rectorat cu nr. 130/21.01.2019; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile; Consiliul de administraţie al Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data […]

Nr. 4 din 17.01.2019

Având în vedere: prevederile Art. 18, alin (3) din Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanțelor profesional ştiinţifice ale studenţilor (R8); prevederile Art. 141 şi 142 din Legea nr.53/2003 (Codul muncii), republicată; adresa Departamentului de Inginerie Electrică şi Informatică nr. 18/14.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 1/14.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit […]

Nr. 3 din 17.01.2019

Având în vedere:  prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (s) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;  adresa FIM nr. 36/16.01.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 98/16.01.2019;  adresa Rectoratului nr. 104/16.01.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 6/17.01.2019;  avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 16.01.2019; Senatul Universităţii […]

Nr. 2 din 17.01.2019

Având în vedere: rezultatul concursului pentru alegerea directorului Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat, organizat în data de 14.01.2019; adresa Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 3/15.01.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 96/15.01.2019 şi la secretariatul Senatului sub nr. 3/17.01.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.01.2019, a […]

Nr. 1 din 17.01.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 103/16.01.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” […]

Ziua Culturii Naționale la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Miercuri, 16 ianuarie 2019, de la ora 17.00, în sala C2.4, studenți ai programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar de la Facultatea de Științe Sociale și cadre didactice din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița au marcat Ziua Culturii Naționale printr-o manifestare desfășurată sub semnul poetului național, Mihai Eminescu. Au fost citite poezii din […]