Entries by Florin

Nr. 24 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. p din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Departamentului Şcoală Doctorală de Inginerie nr. 9/05.02.2019, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 24/05.02.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă corectarea erorilor materiale din […]

Nr. 23 din 07.02.2019

Având în vedere: adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 124/05.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 298/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art.1. Se aprobă modificarea structurii anului universitar 2018-2019, studii de licenţă, în […]

Nr. 22 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa DGAF nr. 68/04.02.2019, înregistrată la Rectorat sub nr. 292/05.02.2019; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 05.02.2019; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art.1. […]

Nr. 21 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 306/05.02.2019 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului alegerilor pentru ocuparea unor posturi vacante în structurile de conducere; Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din […]

Nr. 20 din 07.02.2019

Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2), Ediţia 3/revizia 1. Art. 2. Modificările aprobate au fost supuse dezbaterii comunităţii universitare în perioada 30.01.2019 – 05.02.2019. Art. 3. Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa se va […]

Nr. 19 din 07.02.2019

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 9/04.02.2018, înregistrată la Rectorat sub nr. 287/04.02.2019; Hotărârea nr. 1/6 a Consiliului de administraţie din data de 05.02.2019;Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 07.02.2019, a hotărât: Art. 1. Se aprobă Execuţia […]