Facultatea de Inginerie

Licență: IM / EM / EM Etnici / IAIE / IAIE Etnici / IAIE Rural / II

Master: CTSM / SEA

Facultatea de Științe Economice și Gestionarea Afacerilor

Licență: Admisi IF / Admisi ID / In asteptare

Master: Admisi

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Licență: AP & AP_ID

Master: APE

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Licență: PIPP

Master: ME

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Licență: EFS

Master: EFSAE, EFSAE PLASAMENT

Data limita de confirmari este Sâmbătă 24 iulie 2021 ora 13.00. Candidații care sunt “In așteptare” nu trebuie sa încarce contract de școlarizare, ei trebuie sa bifeze doar redistribuire.

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Licență: AS / AS Rural

Master: MSAS

Colegiul Terțiar Nonuniversitar „Eftimie Murgu”

Tehnician operator mașini cu comandă numerică