Acreditarea programului de master Administrație Publică Europeană

În perioada 6 – 9 mai 2019 a avut loc evaluarea de către comisia ARACIS a programului de studii de master Administrație publică europeană (APE), ce funcţionează în cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Departamentul de Teologie şi Ştiinţe Sociale.
În cadrul vizitei de lucru s-a evaluat calitatea actului didactic universitar al programului de master, potrivit metodologiei specifice. Astfel, pe lângă verificarea documentelor prevăzute în procedură, comisia de evaluare a purtat discuţii cu reprezentanţi ai Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, cu toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui program, cu masteranzii din cei doi ani de studiu și cu reprezentanți ai Ligii studenților. Pe lângă aceste întâlniri s-a verificat şi baza materială care deserveşte actul educaţional universitar.
În consecinţă, în temeiul constatărilor din fişa vizitei, precum şi al raportului comisiei de evaluare, Consiliul Naţional ARACIS, în şedinţa de lucru din 27 mai 2019, a acordat calificativul ÎNCREDERE –  MENŢINEREA ACREDITĂRII, pentru programul de studii de master supus evaluării. Astfel, după reacreditarea programului de licență Administrație publică, încrederea acordată programului de master Administrație publică europeană confirmă calitatea procesului de învățământ și respectarea standardelor în conformitate cu exigențele ARACIS de către cele două programe de studii, astfel încât viitorii studenți/masteranzi își pot crea și consolida un traseu profesional complet (licență + master) la cele mai înalte standarde.

Ultima actualizare în 3 iunie 2019, ora 09:48.