FACULTATEA PROGRAM DE STUDII / SPECIALIZARE FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LINIA DE STUDII NIVEL SCENARIUL ADOPTAT PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR*
Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică industrială IF Română Licență Scenariul 2
Electromecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică aplicată în domeniul electric IF Română Licență Scenariul 2
Concepţia şi testarea sistemelor mecanice IF Română Masterat Scenariul 2
Sisteme electromecanice avansate IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune IF Română Licență Scenariul 3
Economia turismului, comerţului şi serviciilor IF Română Licență Scenariul 3
Marketing IF Română Licență Scenariul 3
Marketing ID Română Licență Scenariul 3
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei IF Română Masterat Scenariul 3
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF Română Masterat Scenariul 3
Marketing şi comunicare în afaceri IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Administraţie publică IF Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică ID Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică europeană IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistenţă socială IF Română Licență Scenariul 3
Managementul serviciilor de asistenţă socială IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educaţie fizică şi sportivă IF Română Licență Scenariul 2
Educaţie fizică sportivă şi activităţi extracurriculare IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar IF Română Licență Scenariul 3
Management educațional IF Română Master Scenariul 3
Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar – conversie IF Română Conversie Scenariul 3
DPPD IF Română Nivel I + II Scenariul 3

* Scenarii didactice, conform HS UBB nr. 10753/14.09.2021:
Scenariul 1. Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfașurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar;
Scenariul 2. Participare în sistem mixt – prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice;
Scenariul 3. Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line.

Studenții sunt rugați să consulte și paginile web ale facultăților de care aparțin pentru mai multe detalii referitoare la desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare.

Ultima actualizare în 22 octombrie 2021, ora 22:09.