Scenarii didactice pentru începerea anului universitar

FACULTATEA PROGRAM DE STUDII / SPECIALIZARE FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT LINIA DE STUDII NIVEL SCENARIUL ADOPTAT PENTRU ÎNCEPEREA ANULUI UNIVERSITAR*
Facultatea de Inginerie Inginerie mecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică industrială IF Română Licență Scenariul 2
Electromecanică IF Română Licență Scenariul 2
Informatică aplicată în domeniul electric IF Română Licență Scenariul 2
Concepţia şi testarea sistemelor mecanice IF Română Masterat Scenariul 2
Sisteme electromecanice avansate IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune IF Română Licență Scenariul 3
Economia turismului, comerţului şi serviciilor IF Română Licență Scenariul 3
Marketing IF Română Licență Scenariul 3
Marketing ID Română Licență Scenariul 3
Expertiză contabilă şi evaluarea firmei IF Română Masterat Scenariul 3
Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii IF Română Masterat Scenariul 3
Marketing şi comunicare în afaceri IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Administraţie publică IF Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică ID Română Licență Scenariul 3
Administraţie publică europeană IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistenţă socială IF Română Licență Scenariul 3
Managementul serviciilor de asistenţă socială IF Română Masterat Scenariul 3
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educaţie fizică şi sportivă IF Română Licență Scenariul 2
Educaţie fizică sportivă şi activităţi extracurriculare IF Română Masterat Scenariul 2
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar IF Română Licență Scenariul 3
Management educațional IF Română Master Scenariul 3
Pedagogia Învătământului Primar și Preșcolar – conversie IF Română Conversie Scenariul 3
DPPD IF Română Nivel I + II Scenariul 3

* Scenarii didactice, conform HS UBB nr. 10753/14.09.2021:
Scenariul 1. Participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților/cursanților la toate activitățile didactice, conform programului de desfașurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student pentru orele de curs/seminar;
Scenariul 2. Participare în sistem mixt – prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu, de infrastructura și de condițiile epidemiologice;
Scenariul 3. Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice on-line.

Studenții sunt rugați să consulte și paginile web ale facultăților de care aparțin pentru mai multe detalii referitoare la desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare.