Zilele Asistenței Sociale la Reșița

Ziua Mondială a Asistenței Sociale este sărbătorită în a doua decadă din luna martie a fiecărui an, de către asistenții sociali din întreaga lume. Tema actuală s-a centrat asupra aprecierii diversității umane, și anume „Respectarea diversității prin acțiuni sociale comune”.

Dacă anul trecut a fost dedicat solidarității, anul acesta promovăm respectul față de diversitatea umană, lupta pentru incluziunea socială a persoanelor defavorizate, încercăm să sensibilizăm populația în ceea ce privește importanța răspunsului prompt la nevoile semenilor. În acest sens, studenții, viitori asistenți sociali, împreună cu cadrele didactice din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, specializarea Asistență Socială, din Centrul Universitar UBB Reșița, au demonstrat că doresc să se implice activ în schimbările din comunitate, prin activități care pot contribui la conturarea homeostaziei sociale.

Cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale (ZAS) 2023, la CU UBB din Reșița, au fost evidențiate provocări și oportunități comunitare, prin intermediul:

1. Workshop-ului „Diversitate și incluziune socială în societatea contemporană” (14.03.2023),  moderat de lect. univ. dr. Oana-Lavinia Filip, desfășurat în cadrul Centrului Universitar UBB Reșița, care a subliniat importanța respectării diversității umane în contemporaneitate.

2. Activității interactive, intitulată „Respect și solidaritate socială pentru diversitate” (22.03.2023); demers moderat de lect.univ.dr. Gabriela-Felicia Georgevici, desfășurat în cadrul Centrului Universitar UBB Reșița, care exemplifică situațiile în care studenții au intervenit concret în comunitate, contribuind astfel la conturarea principiilor solidarității sociale, respectând și apreciind diversitatea umană.

3. Activităților ludice și educative, în cadrul demersului „Împreună putem reuși, constituind relații armonioase în comunitate! Activități social-comunitare” (27.03.2023), moderate de lect.univ.dr. Alina Constantin, și desfășurate în două centre din Reșița: Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Aurora” și Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice.

4. Workshop-ului interactiv „Asistența Socială- deschidere spre comunitate, prin respectarea diversității”, care s-a desfășurat în Sala Multimedia Constantin Gruescu a Centrului Universitar UBB Reșița (29.03.2023). Seminarul deschis, moderat de prof.univ.dr. Lavinia Elisabeta Popp, a oferit informații referitoare la implicarea comunității în acțiuni concrete de incluziune socială, prin implementarea unor politici sociale care promovează diversitatea socio-culturală. Munca în cadrul seminarului a însemnat implicarea a 65 de studenți, organizați în opt echipe, subiectul dezbătut vizând gradul de respectare al drepturilor copiilor in diferite state din lume: România, Germania, Turcia, Norvegia, India, Japonia, China, Afganistan și Africa de Sud. Conchidem că prin discuții libere, dezbateri, problematizări, studenții au conturat într-o manieră originală, Comunitatea mondială a copiilor în diversitate.

5. Întâlnirii cu specialiștii antidrog, prin „Acțiuni sociale comune pentru prevenirea consumului de droguri”, in data de 30.03.2023, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Caraș-Severin, workshop moderat de către asistentul social Rus Adelina Mariana.

6. Seminarului cu tema  „Romii de lângă noi, între realitate și stereotip – diversitate și valori comune”, desfășurat în cadrul CU UBB Reșița, în data de 31.03.2023.  Asistentul universitar Claudiu Roman a subliniat importanțapromovării echității și incluziunii, concluzionând că, prin integrarea talentelor și unicității, societatea este mai pregătită să asigure un viitor pentru toți.