Nr. 1/39 din 09.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă menținerea în anul universitar 2020-2021, a cuantumului taxelor aprobate pentru anul universitar 2019-2020, prin Hotărârea nr. 122 din 04.07.2019 a Senatului UEMR.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 71 din 10.07.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/39 a Consiliului de administraţie din data de 09.07.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Începând cu anul universitar 2020-2021, recuperarea activităţilor aplicative, aferente disciplinelor la care se susţin examene de diferenţă, se face fără plata taxelor de recuperare.
Art. 2. Având în vedere prevederile Art. 1, în anul universitar 2020-2021, până la noi reglementări, în UEMR se vor practica următoarele taxe.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, Ligii studenţilor şi Compartimentului TIC-Multiplicare în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 70 din 10.07.2020

Având în vedere: prevederile Art. 21, alin. (5) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R3); Adresa nr. 1125/10.07.2020 a Consiliului de administraţie privind propunerea Calendarului pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa funcţii în structurile de conducere;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru desemnarea persoanelor ce vor ocupa următoarele funcţii, pentru perioada 2020-2024:
– decan al Facultăţii de Inginerie și Management;
– prodecan al Facultăţii de Inginerie și Management.
Art. 2. Calendarul va deveni Anexa la Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa şi va fi publicat pe pagina Web a universităţii, la Secţiunea „Concursuri”- „Alegeri”, împreună cu formularele tipizate.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, în vederea informării cadrelor didactice, Biroului pentru Asigurarea Calităţii, Compartimentului TIC – Multiplicare, Biroului electoral al universităţii precum şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare, în vederea asigurării măsurilor organizatorice necesare.

Nr. 69 din 10.07.2020

Având în vedere: prevederile Art.16, alin. (7) din Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat în Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: R 4.0-01); prevederile Art. 31 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile organizatorice şi funcţiile de conducere ale studiilor universitare de doctorat la nivelul IOSUD din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (Cod: M 4.1-02); Avizarea în şedinţa Consiliului de administraţie din data de 09.07.2020; Adresa Consiliului de administraţie nr. 1124/09.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 10.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Calendarul pentru alegerile în vederea ocupării locului vacant, pentru calitatea de membru conducător de doctorat, din Consiliul Şcolii Doctorale pentru perioada 2019-2023, prezentat în anexă.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoștință Rectorului UEMR, Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat şi Şcolii Doctorale de Inginerie.

Nr. 3/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 365/29.06.2020 și la Rectorat cu nr. 1072/29.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film, în incinta UEMR, în data de 02.07.2020, în intervalul orar 20:00 – 23:00, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Muzeul Cineastului Amator se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Muzeului Cineastului Amator.

Nr. 2/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic nr. 110/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1078/01.07.2020; Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă derularea cursului „Formator“ în regim on-line.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Nr. 1/38 din 01.07.2020

Având în vedere: Propunerea Direcţiei Generale Administrativ-Financiare nr. 377/01.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1080/01.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 01.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Anexei privind achiziţiile directe pe anul 2020.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Admiterea în învățământul superior 2020, exclusiv online la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița

Candidații la admiterea din sesiunea de vară, au începând de luni, 6 iulie 2020, acces la platforma online a universității care gestionează procesul de înscriere: https://uem.ro/admitere/. De asemenea, de joi, 9 iulie, în incinta universității vor fi puse la dispoziția candidaților centre suport menite să ofere sprijin logistic viitorilor studenți în operațiile aferente admiterii online,  în condiții de siguranță și igienă, respectând normele de sănătate publică.
Mai multe informații despre admiterea 2020 la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, specializări, acte necesare, condiții de înscriere, taxe de studiu, sunt detaliate pe pagina web a universității https://uem.ro/admitere/.
Absolvenții de liceu care au promovat examenul de bacalaureat și aleg să-și desăvârșească formarea la Reșița, vor avea, ca studenți, o serie de beneficii:
– burse atractive (de la MEC și din venituri proprii, care se pot cumula);
– burse speciale acordate de agenți economici din Reșița și județul Caraș-Severin;
– masa la Campus Cafe din incinta UEMR la prețuri subvenționate;
– acces gratuit la aplicațiile Microsoft 365;
– bibliotecă modernă și acces la baze de date electronice;
– acces gratuit la facilități sportive (sală de forță; sală de sport – tenis, baschet, volei; clădire polivalentă – saună, aparate de fitness, teren de baschet, handbal, mini-fotbal);
– Clubul Sportiv Universitatea Reșița – care asigură cadrul propice pentru practicarea sportului de înaltă performanță, prin participarea studenților la diferite competiții naționale și internaționale;
– acces la burse pentru stagii în străinătate prin programul ERASMUS+ și prin acorduri bilaterale (Germania, Franța, Italia, Grecia, Polonia, Ungaria etc.);
– perfecționare prin studii de masterat și doctorat;
– transport CFR gratuit și local subvenționat.

„Reșița 249”

În data de 3 iulie a.c. se vor împlini 249 de ani de industrie reșițeană (1771-2020). Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița (UEMR), Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița au derulat în spațiul online (https://uem.ro/resita-249/) în perioada 22 mai – 1 iulie, pentru cei care iubesc istoria Reșiței, un concurs constând în 60 de întrebări formulate de prof. univ. dr. Gheorghe Popovici.
În preambulul celor 249 de ani, în seara zilei de joi, 2 iulie 2020, în organizarea curatorului Muzeului Cineastului Amator, Andrei Bălbărău, se va realiza în curtea UEMR, începând cu ora 21.30, o proiecție de filme documentare dedicate Reșiței.
În vederea asigurării sănătății tuturor participanților, vor fi luate măsurile necesare conform Măsurilor și regulilor pentru evenimentele / acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, purtarea măștii de protecție fiind obligatorie pe tot parcursul evenimentului!
Vineri, 3 iulie 2020, cu începere de la 16.30, în curtea Bibliotecii Germane „Alexander Tietz” din Reșița se vor anunța câștigătorii concursului online „Reșița 249”.