Nr. 5/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează:
– Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel I, regim postuniversitar;
– Contract de studii program de formare psihopedagogică, Nivel II, regim postuniversitar;
– Act adiţional la contractul de studii de licenţă;
– Act adiţional la contractul de studii de master;
– Contract de studii de conversie profesională;
– Contract anual de studii de conversie profesională.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă modelul contractelor de studii pentru anul universitar 2020-2021, după cum urmează:
– Contract anual de studii pentru studii de licenţă;
– Contract anual de studii pentru studii de master;
– Anexa 1 – Contractul anual de studii;
– Contract de studii de licenţă;
– Contract de studii de master.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 3/42 din 22.07.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. În anul universitar 2020-2021, pentru toate programele universitare de studii, se stabilesc termenele limită de achitare a celor patru rate aferente taxei anuale de studii, după cum urmează:
Rata I – se achită la înmatriculare (pentru studenţii din anul I); – se achită până la data de 15 octombrie 2020 (pentru studenţii din anii II – IV);
Rata II – se achită până la data de 05 decembrie 2020;
Rata III – se achită până la data de 15 martie 2021;
Rata IV  – se achită până la data de 15 mai 2021.
Art. 2. În anul universitar 2020-2021, pentru toate programele de studii, se stabilesc cuantumurile celor patru rate aferente taxei de şcolarizare,  după cum urmează:

 Studii universitare de licenţă: cursuri de zi / IDStudii universitare de master
Rata I600 lei800 lei
Rata II600 lei700 lei
Rata III600 lei600 lei
Rata IV600 lei600 lei

Art. 3. Studenţii care achită integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, până la data de 15 octombrie 2020, beneficiază de reducerea cu 10% a cuantumului acestei taxe.
Art. 4. Prezenta se comunică facultăţilor, Departamentului de Învăţământ la Distanţă, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului TIC în vederea publicării pe site-ul universităţii.

Nr. 2/42 din 22.07.2020

Având în vedere: Adresa DPPD nr. 184/21.07.2020, înregistrată la la Rectorat cu nr. 1192/21.07.2020; Existenţa unei solicitări pentru eliberarea Programei analitice la Programul de formare psihopedagogică Nivel I, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, promoţia 2005-2008; Faptul că la nivelul DPPD nu mai pot fi identificate câteva dintre Fişele disciplinelor aferente anilor universitari de studii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se numeşte comisia de reconstituire a programelor analitice aferente anilor universitari de studii 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, având următoarea componenţă:
– Lect. univ. dr. Alina Constantin – preşedinte;
– Conf. univ. dr. Lavinia Niţulescu – membru;
– Conf. univ. dr. Mirela Minică – membru.
Art. 2. Comisia va reconstitui programele analitice conform formatului practicat la vremea respectivă la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Art. 3. Disciplinele pentru care vor fi reconstituite programele analitice sunt:
– Pedagogie I, anul universitar 2005-2006;
– Pedagogie II, anul universitar 2006-2007;
– Didactica specialităţii, anul universitar 2006-2007;
– Practică pedagogică I, anul universitar 2007-2008;
– Practică pedagogică II, anul universitar 2007-2008.

Nr. 1/42 din 22.07.2020

Având în vedere: Propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 76/22.07.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 1198/22.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 22.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli sursa F – integral din venituri proprii pe anul 2020, rectificat 3.
Art. 2. Prezenta se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 73 din 17.07.2020

Având în vedere: prevederile Art. 211, alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art. 36, alin. (2), lit. i) din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Contractul de management între Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţaşi Domnul conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ BICHESCU, Rector ales al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa.
Art. 2. Se aprobă Fişa postului pentru funcţia de Rector în mandatul 2020-2024.
Art.  3. Prezenta se comunică Rectorului UEMR şi Compartimentului Resurse Umane.

Nr. 72 din 17.07.2020

Având în vedere: Adresa Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 206/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 97/15.07.2020; Adresa Facultăţii de Inginerie şi Management nr. 368/16.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 98/16.07.2020; Adresa Departamentului de Învăţământ la Distanţă nr. 79/15.07.2020, înregistrată la secretariatul Senatului cu nr. 99/16.07.2020.
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 17.07.2020, a hotărât:
Art.  1.  Se aprobă organizarea unei sesiuni de reexaminare extraordinare cu taxă pe disciplină, pentru studenţii din anii terminali din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Management,  Facultăţii de Ştiinţe Economice şi din cadrul Departamentului de Învăţământ la Distanţă, în perioada 21.07.2020 – 24.07.2020.
Art.  2. Taxa de reexaminare pe disciplină este în valoare de 150 lei.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Facultăţii de Ştiinţe Economice, Departamentului de Învăţământ la Distanţă şi Direcţiei Generale Administrativ – Financiare.

Muzeul Cineastului Amator și Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită la o nouă proiecţie KineDok

Sâmbătă, 18 iulie 2020, începând cu ora 21.30, în curtea campusului Universității „Eftimie Murgu” din Reşiţa va avea loc proiecţia filmului documentar „Pe apă”, 2018, regizor: Goran Dević.
Filmul ilustrează portretul unui fost oraș industrial, prezentat din perspectiva râului care traversează centrul orașului. În zilele noastre, râul este un spațiu de relaxare și distracție. O privire mai atentă asupra oamenilor care își petrec timpul pe malul râului scoate la iveală conflictele sociale ale unei țări în tranziție. Râul dezvăluie rămășițele unui trecut care plutește pe apă.
În deschiderea serii de film, din partea Euroland Banat va fi prezentat proiectul ce vizează reabilitarea Şcolii Pittner din cartierul vechi al Reșiței.
n caz de vreme nefavorabilă, proiecţia se va reprograma pentru următorul weekend (fără a se suprapune cu o altă proiecţie programată).
IMPORTANT! Evenimentul se desfășoară în aer liber, cu respectarea măsurilor prevăzute de HG 434 /2020. Purtarea măștii de protecție și distanța de doi metri între participanții care nu fac parte din aceeași familie sunt obligatorii.
Organizator Național: Asociația One World Romania
Online: oneworld.ro | kinedok.net
Parteneri: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Anthropolis (Ungaria), ReStart (Croația), Activist 38 (Bulgaria), AdArte (Polonia)
Cu sprijinul: Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union, Administrația Fondului Cultural Național.

Nr. 2/41 din 15.07.2020

Având în vedere: solicitarea Asociației Nevo Parudimos nr. 65/30.06.2020, înregistrată la DGAF cu nr. 379/01.07.2020 și la Rectorat cu nr. 1089/02.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 15.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film educațional, în incinta UEMR, în perioada 18.07.2020 – 01.09.2020, în fiecare seară de vineri, cu începere de la ora 21:30, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Asociația Nevo Parudimos se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Asociației Nevo Parudimos.

Nr. 1/41 in 15.07.2020

Având în vedere: solicitarea Muzeului Cineastului Amator, înregistrată la DGAF cu nr. 406/13.07.2020 și la Rectorat cu nr. 1148/14.07.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, pe baza votului electronic exprimat la data de 15.07.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă organizarea unei proiecții de film documentar, conform calendarului anexat, în incinta UEMR, începând cu ora 22:00, cu mențiunea că manifestarea se va desfășura în aer liber (în curtea interioară a UEMR).
Art. 2. Muzeul Cineastului Amator se va preocupa de asigurarea/respectarea condițiilor impuse de reglementările în vigoare privind menținerea sănătății publice pe teritoriul României în perioada Stării de Alertă.
Art. 3. Prezenta se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, care o va face cunoscută Muzeului Cineastului Amator.