Nr. 1/33 din 10.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE); Adresa MEC nr. 344/GP/03.06.2020 privind alocarea a cel puțin 10 locuri bugetate din categoria locurilor repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție specială; Hotărârea Consiliului de administrație 1/31 din data de 03.06.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 10.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se actualizează cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, cu repartizarea pe domenii, programe de studii, conform anexei, alocându-se un număr de 11 locuri bugetate, din categoria locurilor repartizate statistic, pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție specială.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 4/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Cererile studenților programului de studii universitare de licență EFS; Hotărârea Consiliului de administrație nr. 2/2 din 15.01.2020; adresa MEC-DGÎU nr. 98/DGIU/10.03.2020; Decretul nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României; Suspendarea activităților frontale cu studenții, ca urmare a implementării la nivel național a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2; Prevederile Regulamentului privind activitatea didactică pe baza Sistemului de Credite Transferabile;          Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea sesiunii speciale de examene pentru studenţii sportivi de performanţă, în perioada 22.06.2020 – 05.07.2020, având în vedere că în perioada 09.03.2020 – 20.03.2020 activitatea frontală cu studenții a fost suspendată.
Art. 2. Decanatul Facultății de Științe Sociale va comunica studenților săptămâna în care va fi programată susținerea examenelor.
Art. 3.  Prezenta se comunică Facultăţii de Ştiinţe Sociale.

Nr. 3/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Se repartizează cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educației și Cercetării, pentru studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, după cum urmează:
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă – 1
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă – 1
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului Şcoală Doctorală.

Nr. 2/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, se repartizează pe domenii, programe de studii, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 1/31 din 03.06.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021; Adresa MEC nr. 610/-2/28.05.2020 privind numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și numărul de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă / granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat  organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021 pentru românii de pretutindeni cu domiciliul stabil în alte state membre (membre sau non membre UE);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 03.06.2020, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, se repartizează pe domenii, programe de studii, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 5/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ordinul MEC nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Ordinul MEC nr. 3.577/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; Ghidul UEMR privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2, aprobat în data de 22.05.2020; Metodologia privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții, aprobată prin Hotărârea Senatului UEMR nr. 55 din 07.05.2020; Permanenta preocupare a conducerii UEMR pentru a veni în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor universităţii,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.05.2020, a hotărât:
Art. 1. În perioada stării de alertă / pe toată durata de implementare a măsurilor care se aplică pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2 şi perioada de suspendare a activităţilor cu studenţii, secretariatele facultăților, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului de Învățământ la Distanță, Departamentului Școală Doctorală vor asigura procesul de vizare a lichidării studenților, de luni până joi, între orele 1400-1500, în baza solicitărilor transmise online cu cel puțin 48 de ore înainte.
Art. 2. Secretariatele vor comunica Biroului Acte de Studii evidența lichidărilor pentru absolvenții UEMR.
Art. 3. În perioada stării de alertă / pe toată durata de implementare a măsurilor care se aplică pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2 şi perioada de suspendare a activităţilor cu studenţii, secretariatele facultăților, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului de Învățământ la Distanță, Departamentului Școală Doctorală vor desfășura un program de relații cu publicul, exclusiv pentru eliberarea actelor de studii de la dosarul personal, zilnic între orele 1200-1400, în baza unei solicitări transmise la adresa de email a secretariatului de care aparţine, cu cel puţin 48 de ore înainte.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor, Biroului Acte de Studii, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentului de Învățământ la Distanță, Departamentului Școală Doctorală și Direcției Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 4/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; HG nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Ordinul MEC nr. 4.259/15.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Ordinul MEC nr. 3.577/15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; Ghidul UEMR privind măsurile organizatorice și normele de conduită pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2, aprobat în data de 22.05.2020; Metodologia privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții, aprobată prin Hotărârea Senatului UEMR nr. 55 din 07.05.2020; Permanenta preocupare a conducerii UEMR pentru a veni în sprijinul studenţilor şi absolvenţilor universităţii,
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.05.2020, a hotărât:
Art. 1. În perioada stării de alertă şi pe toată durata de implementare a măsurilor care se aplică pentru evitarea infestării cu virusul SARS-CoV-2, Biroul Acte de Studii va desfăşura activitatea de relaţii cu publicul după următorul program:
– luni – joi: 1100-1400, cu o pauză pentru igienizare zilnică între orele 1230 – 1240;
– vineri: 1100-1330, cu o pauză pentru igienizare zilnică între orele 1230 – 1240.
Art. 2. Toate persoanele fizice care doresc să ridice acte personale de studii o vor face după o programare prealabilă, stabilită în baza unei solicitări transmise la adresa de presedinte@uem.ro, cu cel puţin 48 de ore înainte.
Art. 3. Prezenta se aduce la cunoştinţă Biroului Acte de Studii, facultăţilor și Compartimentului TIC, în vederea emiterii și publicării pe pagina Web a universității a unui anunț cu privire la programul Biroului Acte de Studii.

Nr. 3/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri/ granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 28.05.2020, în unanimitate de voturi, a hotărât:
Art. 1. Se repartizează cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat,  în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, după cum urmează:
Facultatea: Facultatea de Ingineri / Domeniul IOSUD: Inginerie mecanică / Locuri repartizate sraristic: 1 / TOTAL alocat prin adresa MEC nr. 9157/19.05.2020: 1 / Din care: IF, cu bursă: 1
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Departamentului Şcoală Doctorală.

Nr. 2/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, se repartizează pe domenii, programe de studii, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.

Nr. 1/30 din 28.05.2020

Având în vedere: Adresa MEC nr. 9157/19.05.2020 privind numărul de locuri / granturi de studii pentru studii universitare de licenţă şi master, precum și pentru studii universitare de doctorat, finanțate de la bugetul de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 28.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Cifra de şcolarizare, alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021, se repartizează pe domenii, programe de studii, conform anexei.
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă facultăţilor.