Nr. 1/27 din 06.05.2020

Având în vedere: Propunerea Compartimentului TIC înregistrată la DGAF cu nr. 268/29.04.2020 și la Rectorat cu nr. 803/29.04.2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 06.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă acordarea bursei speciale UEMR Servicii, studenţilor care susţin activitatea administrativă în cadrul Compartimentului TIC, începând cu 04.05.2020, după cum urmează:
– Pomian Amalia – anul I Informatică Industrială – Biroul TIC – bursă specială UEMR servicii.
Art. 2. Bursa se va acorda lunar, în cuantumul stabilit prin Hotărârea Senatului, până în momentul în care coordonatorul Compartimentului TIC va comunica încetarea acestei activităţi.
Art. 3. Biroul Financiar-Contabil acordă bursa lunar, conform situaţiilor transmise de către coordonatorul Compartimentului TIC.
Art. 4. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Compartimentului TIC.

Rețea academică sud-est europeană în domeniul tehnologiilor aditive, dezvoltată în jurul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița

Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, prin Facultatea de Inginerie și Management, a aplicat și câștigat pentru al doilea an consecutiv, prin Fondul de Dezvoltare Instituțional al Ministerului Educaţiei Naţionale, un nou proiect pe domeniul care vizează internaționalizarea învățământului superior din România: „Development of the SEEAM Network – Consolidarea și dezvoltarea rețelei academice sud-est europene pentru tehnologii de fabricație aditive”, în valoare de 145.727 lei.
Obiectivele proiectului constau în creșterea vizibilității internaționale a universității prin extinderea rețelei universitare transnaționale în domeniul tehnologiilor aditive, stimularea mobilităţii internaţionale prin participarea la activităţi educaţionale şi de cercetare realizate în echipe multinaţionale, creşterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare prin activarea în colective de cercetare mixte ce cooperează cu mediul economic la nivel regional, național și internațional și asigurarea accesului la experienţă internațională pentru studenții şi cadrele didactice care fac parte din rețeaua SEEAM (South Eastern European Academic Network for Additive Manufacturing), la care, până în prezent, au aderat University of Banja Luka (Bosnia-Herzegovina), Universitatea Tehnică a Moldovei (Republica Moldova) şi Westfälische Hochschule (Germania).
Dintre activitățile proiectului evidențiem realizarea unui laborator care are ca principal scop producerea filamentului necesar imprimantelor 3D prin reciclarea materialelor plastice.
Un aspect deosebit gândit de coordonatori îl reprezintă atragerea studenților din domeniul ingineriei în diferitele activități ale proiectului, aceștia putând astfel pune în aplicare cunoștințele teoretice și dezvolta abilitățile practice într-un domeniu actual, de mare interes – tehnologiile aditive.

Nr. 54 din 30.04.2020

Având în vedere: prevederile Art. 38, alin. (2), lit. e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; Hotărârea nr. 1/26 a Consiliului de administraţie din data de 28.04.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.04.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă  Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 – consolidat rectificat II, în forma propusă de Consiliul de administraţie.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.