Nr. 2/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Situația financiară a UEMR; Prevederile art. 14 din OUG nr. 58/2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă amânarea achitării taxei pentru evaluarea periodică a programului de studii universitare de licență Electromecanică.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare și Facultății de Inginerie și Management.

Nr. 1/28 din 13.05.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 47/13.05.2020, înregistrată la Rectoratul UEMR cu nr. 866/13.05.2020, prin care Consiliul de administrație a fost informat de către BFC cu privire la faptul că alocația lunară din finanțarea de bază, acordată de către MEC, pentru luna mai 2020, din care urmează să fie achitate drepturile salariale ale personalului UEMR aferente lunii aprilie 2020, în cuantum de  736.900 lei, este inferioară nivelului cheltuielilor de personal aferente lunii aprilie 2020, cheltuieli care însumează suma de 907.911 lei (inclusiv indemnizația de hrană în cuantum de 27.129 lei);
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 13.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Plata drepturile salariale ale întregului personal al UEMR, aferente lunii aprilie 2020, se va efectua după cum urmează:
– Se vor achita integral către bugetul de stat toate contribuțiile datorate de angajat și angajator pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2020 și impozitul pe veniturile de natură salarială datorat de angajații UEMR;
– Salariații UEMR vor încasa o sumă parțială în limita a 2500 lei, ținând cont de restul de plată încasat ca diferență pe luna martie, restul urmând a fi achitat în funcție de disponibilitățile bănești deținute de UEMR pentru acoperirea cheltuielilor de organizare și funcționare (din cuantumul finanțării lunare ce va fi, ulterior, alocată de către MEC sau din veniturile proprii).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale Administrativ-Financiare, Biroului Financiar Contabil și Biroului Resurse Umane – Salarizare în vederea întocmirii documentelor justificative necesare pentru plata drepturilor salariale aferente lunii aprilie 2020.

„Reșița 249” – un nou proiect online dedicat Reșiței

În data de 3 iulie a.c. se vor împlini 249 de ani de industrie reșițeană (1771 – 2020). În preambulul aniversării, anul viitor, a 250 de ani de la sfințirea, prin preotul Michael Grosdich din Carașova, și apoi aprinderea primelor două cuptoare înalte ale Reșiței, „Josephus” și „Franziskus”, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin, Forumul Democratic al Germanilor din județul Caraș-Severin și Asociația Germană de Cultură și Educație a Adulților Reșița lansează celor care iubesc istoria Reșiței invitația de a participa la un concurs online.
În perioada 22 mai – 1 iulie, în fiecare vineri și miercuri, va apărea în spațiul online câte un set de cinci întrebări cu mai multe variante de răspuns, la care sunt invitați să răspundă iubitorii municipiului nostru, ai istoriei acestuia. Întrebările sunt formulate de prof. univ. dr. Gheorghe Popovici, un împătimit al locurilor noastre. Pentru fiecare răspuns pozitiv trimis, se va calcula câte un punct. În data de 3 iulie se vor anunța câștigătorii concursului nostru online.
Întrebările vor fi încărcate pe o platformă online la adresa https://uem.ro/resita-249. Vor fi în total 12 seturi a câte cinci întrebări. Țelul proiectului nostru? A face cât mai cunoscută istoria și oamenii acestor locuri, promovarea lor în mediul online. Vă așteptăm să participați!

Examenele de finalizare a studiilor, online la UEMR

Senatul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița a adoptat, în ședința sa din 7 mai 2020, Metodologia privind evaluarea performanțelor profesional-științifice ale studenților în sistem online, fiind vorba de desfășurarea sesiunilor de examene pentru ciclurile de licență, masterat și doctorat și susținerea examenelor de finalizare a studiilor – licență/diplomă și disertație – în condițiile pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2.
Astfel, la momentul actual, toate examenele din cadrul instituției de învățământ superior reșițean pot fi susținute online, universitatea dispunând de infrastructura necesară pentru derularea acestora.

Studenții UEMR, on-line la Hunedoara și Oradea

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-3.pngÎn zilele de 15 și 16 mai 2020 Facultatea de Inginerie din Hunedoara (FIH) a organizat Simpozionul Științific Studențesc „HD-50-STUD – 50 de ani de învățământ superior hunedorean”. Studenți ai Facultății de Inginerie și Management și din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița au participat, pentru a împărtăși rezultatele muncii depuse în domeniul lor de interes, la secțiunea „Inginerie electrică și electronică / Automatizări și calculatoare”.
De asemenea, în 16 și 17 mai 2020 Asociaţia „Clusterul de Cercetări Ştiinţifice, Inovare şi Studii Europene din Oradea” din cadrul Universității din Oradea a organizat cea de-a III-a ediție a Workshop-ului internațional de comunicări științifice studențești „Identificarea și valorificarea potenţialului resurselor energetice regenerabile din arealul Munţilor Apuseni”, la care au participat studenți din 14 centre universitare din țară și străinătate. Studenți ai universității reșițene din cadrul Facultății de Inginerie și Management au ocupat podiumul, lucrările și prezentările susținute fiind apreciate cu premiile I, II și III!
Felicitări studenților și cadrelor didactice coordonatoare pentru munca desfășurată și recunoașterea obținută grație eforturilor depuse!

Studenți UEMR din cadrul Facultății de Științe Economice premiați la Timișoara

În data de 12 mai 2020, studenți reșițeni din cadrul Facultății de Științe Economice au participat online la cea de-a V-a ediție a sesiunii de comunicări „Economia în limbaj studențesc”, organizată de către Asociația Tinerilor Contabili (Young Accountants Association) din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT). Prezentarea lucrărilor s-a realizat în regim de videoconferință.
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a fost reprezentată la această competiție prin patru lucrări. Premiul III a fost obținut de studenta Alexandra Sivulca, anul I, programul de studii Marketing și Comunicare în Afaceri, iar Mențiune i-a revenit studentei Ioana-Alexandra Rădoi, anul I, programul de studii Marketing, ambele sub coordonarea d-nei lector univ. dr. Suzana Demyen.

150 de ani de la moartea „căpitanului” bănățenilor, Eftimie Murgu

Așa am putea spune despre cel mai de seamă om al Banatului, astăzi, la 150 de ani de la moartea „căpitanului” bănățenilor (12 mai 1870 – 12 mai 2020). Este nevoie însă, pentru o clipă, să ne ridicăm la înălțimea „omului de la munte”, readucându-l pe Eftimie Murgu în memoria colectivă, mai ales a generațiilor tinere. Așa cum spunea Pavel Bellu, „Tresărim și ne întrebăm: cine a fost Eftimie Murgu?”
Istoric, profesor de filozofie, doctor în drept, avocat, notar, jurist, cărturar și revoluționar, Eftimie Murgu este personalitatea Banatului cinstită de popor „mai mult decât împăratul”.
Viața lui Eftimie Murgu a avut măriri și decăderi în cei aproape 65 de ani de viață, iar cariera lui, care a început sub auspicii culturale și științifice înălțătoare, nu părea să vestească finalul atât de tragic.
Eftimie Murgu s-a născut la 28 decembrie 1805, în Rudăria, localitate care, astăzi, îi poartă numele. A copilărit la munte și a crescut la munte, de aceea poate a rămas toată viața un „om de la munte”, cu sufletul și caracterul unui om care a împrumutat trăsăturile peisajului curat și dur, fără echivoc între alb și negru, ca ziua și noaptea din succesiunea cărora rezultă timpul – fără timp, așa cum macină morile de la Rudăria, adică eternitatea vieții.
În anul 1840, Eftimie Murgu este implicat în mișcarea revoluționară a unei societăți secrete, la care s-au alăturat la scurt timp Nicolae Bălcescu și Cezar Bolliac. Societatea creată în București își propunea instaurarea unei republici democratice „Nova Romana” (România Nouă), egalitatea în fața legii și constituirea unei armate revoluționare. În calitate de inspirator și organizator, Eftimie Murgu face o propunere interesantă de a împărți locuitorii în două clase, ostași și țărani, ca în granița militară natală din Banat. Odată cu descoperirea societății de către autorități, la 20 octombrie 1840, ca „o alcătuire tainică de rău cugetători”, Eftimie Murgu este singurul anchetat și expulzat din Țara Românească în Imperiul Habsburgic la 14 noiembrie 1840. Prin comportamentul său în mișcarea conspirativă din anul 1840, din Țara Românească, Eftimie Murgu a arătat un nou spirit, cel de revoluționar, favorabil „ridicării poporului de jos”, chiar dacă a respins vărsarea de sânge.
Momentul de vârf al vieții și carierei lui Eftimie Murgu este anul 1848. Eliberat din închisoare chiar în timpul revoluției, la 9 aprilie 1848, se întoarce în Banat și devine conducătorul Revoluției române din Banat de la 1848. La Marea Adunare Națională de pe Câmpia Libertății de la Lugoj, la 15/27 iunie 1848, în fața a peste 10.000 de participanți, Eftimie Murgu este proclamat „CĂPITANUL” Țării Banatului și, totodată, ales deputat în Dieta /Parlamentul de la Budapesta în trei circumscripții deodată: Lugoj, Oravița și Făget. Intrat în parlamentul lui Lajos Kossuth, Eftimie Murgu s-a remarcat ca un foarte bun orator, vorbind într-o limbă maghiară extrem de aleasă, însă dezideratele adunării de la Lugoj din „Petiția neamului românesc din Ungaria și Banat” nu au fost acceptate în ședința din 26 august 1848 a Dietei revoluționare maghiare, când Kossuth – sub motivul unității statului – a respins petiția românilor din Banat. Din acel moment, Eftimie Murgu s-a cufundat în totală tăcere și n-a mai luat cuvântul la nicio dezbatere.
În anul 1849, la 13 aprilie,  Eftimie Murgu votează în Dietă atât „detronarea habsburgilor”, cât și noua „Lege a naționalităților”  prin care se obțineau anumite drepturi minimale pentru români. După ce a fost votată această lege de către Dieta din Seghedin, Eftimie Murgu pleacă în Ardeal la Avram Iancu pentru a-i duce vestea și noua lege a naționalităților în Ardeal. A fost însă prea târziu: forțele armate imperiale austriece în alianță cu cele ruse au înfrânt revoluția pașoptistă.
După reprimarea revoluției, Eftimie Murgu a fost arestat la 1 septembrie 1849 și condamnat la moarte prin spânzurătoare pentru „înaltă trădare față de monarhia habsburgică”. A fost închis inițial la Arad (1849), apoi mutat în închisoarea de la Budapesta (1850) și prin decretul din 25 august 1851 al împăratului Francisc I i-a fost comutată pedeapsa pe patru ani de închisoare și confiscarea bunurilor, fiind trimis la închisoarea Iosefstadt din Boemia. În toamna anului 1853, în luna octombrie, Eftimie Murgu a fost eliberat, însă cei peste 7 ani grei de detenție (1841, 1845-1848, 1849-1853) i-au afectat mult sănătatea, fiind nevoit să se retragă din politică pentru o vreme.
După ieșirea din închisoare, „în dorul după albastrul cerului ce trona deasupra Almăjului, Eftimie Murgu a venit în locul unde s-a născut, luând o gură de sănătate în cheile Rudăriei, ai căror versanți erau pictați cu nuanțele roșiatice ale tufelor de scumpină.” (Dănilă Sitaru)
Bolnav și însingurat, părăsit de prieteni și cuprins de decepțiile vieții, Eftimie Murgu moare la 12 mai 1870, la Budapesta. Este înmormântat la cimitirul Kerepesy. Osemintele îi vor fi  aduse în țară, după 62 de ani, în anul 1932, și reînhumate la cimitirul din Lugoj, prin grija senatorului Coriolan Buracu.  Astăzi, tot prin grija unui deputat cărășean, Ion Tabugan, și a Societății Culturale Țara Almăjului, în Parlamentul României a fost expus permanent bustul lui Eftimie Murgu. Universitatea reșițeană îi poartă numele mentorului Revoluției române pașoptiste, are o minunată „Efigie în bronz a lui Eftimie Murgu” pe fațada clădirii, realizată de Petru Comisarschi, și un „Portret unic în mozaic a lui Eftimie Murgu”  în Aula Magna, realizat de familia Ungar. Rămâne pe bună dreptate ca un mare adevăr afirmația istoricului I. D. Suciu: „Pe Avram Iancu l-a distrus împăratul cu minciuna, pe Murgu, cu închisorile”.
Prof. univ. dr. Gheorghe POPOVICI 

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la trecerea în eternitate a celui care a fost Eftimie Murgu, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a realizat o ștampila filatelică ocazională cu plic aferent, aprobată de CN Poșta Română prin Federația Filatelică Română și Asociația Filateliștilor din jud. Caraș-Severin. Întreaga corespondență care pleacă de la Oficiul Poștal Reșița 1, marți, 12 mai, va fi obliterată cu această ștampilă ocazională.

Aici puteți viziona un scurt film de prezentare a celui care a fost Eftimie Murgu.

Ziua EUROPEI, marcată prin dezbateri on-line la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa

În perioada 11-14 mai 2020, vor avea loc la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa activităţile Festivalului dedicat Zilei Europei, ediţia a V-a, 9 Mai 2020, sub egida „Strategia Europa 2020”.
Scopul proiectului educaţional implementat de Facultatea de Ştiinţe Economice este de a dezvolta cetăţenia europeană a tinerilor, de a evalua răspunsul economic coordonat la epidemia COVID-19 a Comisiei Europene și de a analiza consecințele economice și sociale ale acesteia.
În parteneriat cu Asociaţia Generală a Economiştilor din România, filiala Caraş-Severin, cadrele didactice vor realiza activități on-line de dezbatere și integrare a tematicii în activitățile didactice desfășurate pe platforma educațională, sub genericul Săptămâna europeană, pentru ca  viitorii economiști să conștientizeze impactul actualei crize economice globale asupra economiei românești, evidențiind politicile guvernamentale de limitare a efectelor recesiunii.

1.000 de viziere de protecție realizate și distribuite în cadrul campaniei „Și nouă ne pasă. În și pentru comunitate!”

La finele săptămânii trecute, la o lună de la demararea campaniei civice născute și dezvoltate în jurul universității reșițene, rezultatul implicării voluntare, al sentimentului de apartenență la comunitate și al spiritului de echipă poate fi văzut: realizarea & distribuirea unui număr de 1.000 de viziere.
Beneficiarii vizierelor sunt: Spitalul Județean de Urgență Reșița (14 secții din cele trei staționare), Serviciul Județean de Ambulanță Caraș-Severin, SMURD din cadrul ISU Semenic, Căminul pentru Persoane Vârstnice Reșița, Centrul de îngrijire și asistență „Sfânta Maria” Reșița, Asociația Medicală „Sfinții Cosma și Damian”, Inspectoratul de Jandarmi județean „Gl. Bg. Vasile Zorzor” Caraș-Severin, Crucea Roșie Română filiala Caraș-Severin, Centrul de Transfuzie Sanguină Reșița, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș – compartimentul boli infecțioase, Asociația medicilor de medicină generală și medicină de familie Caraș-Severin.
Pe această cale aducem mulțumiri grupului de inițiativă din instituția de învățământ superior a Banatului de Munte, studenți și cadre didactice implicați în campanie, și celor care, prin donațiile realizate, au contribuit la sprijinirea celor aflați în lupta cu pandemia generată de virusul SARS-CoV-2.

Nr. 55 din 07.05.2020

Având în vedere: Ordinul MEC nr. 4020/07.04.2020; avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 06.05.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 07.05.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții (M4.4-01), Ediţia 1/revizia 0.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica metodologia menţionată la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității, facultăţilor şi departamentelor.