Nr. 31 din 05.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R28), Ediţia 2/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 30 din 05.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.03.2020; prevederile Art. 38, alin. (2), lit. (h) din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26), Ediţia 2/revizia 6.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC şi Biroului pentru Asigurarea Calității.

Nr. 29 din 05.03.2020

Având în vedere: avizarea în Consiliul de administraţie al universităţii din data de 04.03.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Universitare ,,Eftimie Murgu” Reşiţa (R64), Ediţia 2/revizia 2.
Art. 2. Compartimentul TIC – Multiplicare va publica regulamentul menţionat la Art.1 pe pagina Web a universităţii, iar Biroul pentru Asigurarea Calității îl va transmite prin E-mail pe adresa uem@uem.ro.
Art. 3. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Directorului CEAC, Biroului pentru Asigurarea Calității şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 28 din 05.03.2020

Având în vedere: propunerea Consiliului de administraţie nr. 483/04.03.2020, privind componenţa Comisiei de etică universitară din UEMR; prevederile Art.45, alin.(2) din Codul de Etică şi deontologie profesională al Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R77); prevederile Art.11 din Carta Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa (R2);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se avizează componenţa Comisiei de etică universitară din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa, după cum urmează:
Conf. univ. dr. Doina RADA / membru – reprezentant al FSE
Lector univ. dr. Liliana GHERGHINA / membru – reprezentant al FSE
Conf. univ. dr. Dan STAN / membru – reprezentant al FSS
Conf. univ. dr. Diana TĂNASE / membru – reprezentant al FSS
Ș.l. dr. ing. Lenuța CÎNDEA / membru – reprezentant al FIM
Ş.l. dr. ing. Elisabeta SPUNEI / membru – reprezentant al FIM
Stud. Deian Dorel ARDELJAN / membru – reprezentant al studenţilor
Stud. Florentina-Larisa TUȚĂ / membru – reprezentant al studenţilor
Dr. ing. Sorin MIHANCEA / secretar – reprezentant personal didactic auxiliar şi administrativ UEMR
Art. 2. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, în vederea emiterii deciziilor de numire a noilor membri ai comisiei, Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a universităţii.

Nr. 27 din 05.03.2020

Având în vedere: Adresa Rectoratului nr. 422/25.02.2020 înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 47/25.02.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Raportul privind fezabilitatea programului de studii universitare de licenţă Informatică aplicată în inginerie electrică.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţii de Inginerie şi Management, Departamentului de Ştiinţe Inginereşti şi coordonatorului programului de studii Informatică aplicată în inginerie electrică.

Nr. 26 din 05.03.2020

Având în vedere: prevederile Art.17, alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (R26);
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă programarea şedinţelor ordinare ale Senatului pentru anul 2020, după cum urmează:
– joi, 26.03.2020, ora 14:00;
– joi, 16.04.2020, ora 14:00;
– joi, 18.06.2020, ora 14:00;
– luni, 27.07.2020, ora 14:00;
– joi, 17.09.2020, ora 14:00;
– miercuri, 30.09.2020, ora 14:00;
– joi, 26.11.2020, ora 14:00.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă membrilor Senatului, Rectorului UEMR şi Compartimentului TIC – Multiplicare, în vederea publicării pe pagina Web a universităţi

Nr. 25 din 05.03.2020

Având în vedere: Ordinul nr. 3291/20.02.2020 privind confirmarea domnului conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu în funcţia de Rector al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; prevederile Art.211, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată; prevederile Art.8 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor şi concursurilor pentru structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa; adresa Rectoratului nr. 491/05.03.2020, înregistrată la secretariatul Senatului sub nr. 53/05.03.2020, prin care domnul conf. univ. dr. Andrade-Ionuţ Bichescu îl nominalizează pe domnul conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel pentru ocuparea funcţiei de Prorector;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 05.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se avizează nominalizarea domnului conf. univ. dr. ing. Cristian Paul Chioncel pentru funcţia de Prorector.
Art.  2. Atribuţiile Prorectorului sunt cele prevăzute în Carta Universităţii.
Art. 3. Compartimentul Resurse Umane va realiza modificarea Contractul individual de muncă al persoanei desemnată în funcţia de conducere menţionată la Art. 1.
Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR, Facultăţilor şi Compartimentului Resurse Umane.

Muzeul Jocurilor Video găzduit de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa vă invită la „Ziua Super Mario”

Creat de Shigeru Miyamoto, Mario a debutat în 1981 în jocul Donkey Kong pe arcade (pe atunci cunoscut ca și Jumpman), urmând ca în 1983 să debuteze în Super Mario Bros pentru Nintendo Entertainment System. Mario este mascota companiei Nintendo şi a apărut în peste 200 de jocuri video de la prima apariţie, fiind una dintre cele mai bine vândute francize.
Astfel, toţi cei interesaţi să descopere sau să rejoace jocuri din seria „Mario” sunt aşteptaţi marţi, 10 martie 2020, în intervalul 19.00 – 21.00, la  Muzeul Jocurilor Video, singurul de acest fel din țară, găzduit în complexul universității reșițene, la subsolul corpului E de clădire.

Studenți ai universității reșițene la Innovation Labs 2020 Hackathon

În organizarea Clusterului de Energii Sustenabile din România și a Innovation Labs, sub tutela Romanian – American Foundation ca partener strategic, zilele de 7 și 8 martie 2020 au prilejuit desfășurarea la Timișoara a unui Hackathon, unic în felul său în peisajul autohton, consacrat ca fiind o competiție reală în domeniul startup-urilor din tehnologie.
Prezentă pentru prima dată la această competiție, Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița a participat cu o echipă de șase studenți ai specializării Informatică industrială, dintre care patru boboci ai acestui program, concurând de la egal la egal cu echipe având în componența lor studenți masteranzi sau doctoranzi. Felicitări viitorilor ingineri din domeniul IT made in Reșița pentru munca în echipă, inspirația și originalitatea abordării de care au dat dovadă în cadrul Hackathon-ului.

Nr. 4/12 din 04.03.2020

Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.03.2020, a hotărât:
Art. 1. Se avizează Raportul Comisiei de Etică și Deontologie Profesională pentru anul 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Comisiei de Etică și Deontologie Profesională.