Nr. 1/7 din 05.02.2020

Având în vedere: Solicitarea CNFIS privind Competiția FDI-2020;
Consiliul de administraţie al universităţii, întrunit în şedinţa sa din data de 05.02.2020, a hotărât:
Art. 1. În vederea desemnării directorilor de proiect pentru depunerea și implementarea proiectelor FDI-2020, se lansează concursul de proiecte.            Art. 2. Propunea de proiect, care va conține o scurtă descriere a proiectului și proiecția de buget, se transmite în format electronic pe adresa de e-mail rector@uem.ro, până cel târziu vineri, 07.02.2020, ora 8:30.
Art. 3. Selecția propunerilor de proiect se va efectua în data de 07.02.2020, ora 8:30, Sala Senatului, de către o comisie formată din membrii Consiliului de administrație și cei ai Consiliului Cercetării Științifice, după cum urmează:
Conf. univ. dr. Bichescu Andrade – CA
Conf. univ. dr. ing. Chioncel Cristian – CA
Lect. univ. dr. Hălălae Ioan – CA
Conf. univ. dr. Andreș Solomia – CA
Conf. univ. dr. Cărăbaș Ionică – CA
Lect. univ. dr. Frumușanu Nătălița-Mihaela – CA
Conf. univ. dr. Andreș Solomia – CCS
Prof. univ. dr. Popp Lavinia – CCS
Conf. univ. dr. Tănase Adrian – CCS
Ș. l. dr. ing. Iancu Vasile – CCS
Lect. univ. dr. Rudolf Cristian
Art. 4. Pachetul de informatii pentru alocarea finanţării din FDI în anul 2020 poate fi descărcat de la adresa http://www.cnfis.ro/wpcontent/uploads/2020/02/Anexe_pachet_informatii_FDI-2020.pdf.
Art. 5. Prezenta va fi adusă la cunoștință prorectorului, facultăților și persoanelor nominalizate la art. 3.


Nr. 1/6 din 04.02.2020

Având în vedere: Adresa BFC nr. 12/04.02.2020, înregistrată la Rectorat cu nr. 298/04.02.2020;
Consiliul de administraţie al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 04.02.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 consolidat inițial.
Art. 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 consolidat inițial se înaintează Senatului spre aprobare.

Nr. 15 din 30.01.2020

Având în vedere: Hotărârea nr. 1/4 a Consiliului de administraţie din data de 28.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă repartizarea sumei de 500 mii lei (sumă alocată de la bugetul de stat pe anul 2020 pentru cheltuieli de capital) la Cap. C – Alte cheltuieli de investiţii, punctul IV – Reabilitare imobile: Campus universitar Complex ,,Eftimie Murgu” – 500.000 lei.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR şi Direcţiei Generale Administrativ-Financiare.

Nr. 14 din 30.01.2020

Având în vedere: prevederile Art.38, alin.(2), lit.e din Carta Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa; propunerea Biroului Financiar-Contabil nr. 10/29.01.2020, înregistrată la Rectorat sub nr. 206/29.01.2020; Hotărârea nr.1/5 a Consiliului de administraţie din data de 30.01.2020;
Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa din data de 30.01.2020, a hotărât:
Art. 1. Se aprobă Execuţia bugetară şi bilanţul anual aferent anului financiar 2019.
Art. 2. Prezenta va fi adusă la cunoştinţă Rectorului UEMR, Direcţiei Generale Administrativ-Financiare şi Biroului Financiar-Contabil.